KONKURS I GJELBER

Në kuadër të projektit "Shkolla aktive për ndarjen e mbetjeve!" u zhvillua Konkursi i gjelbër në shkollën e mesme "Partizani" dhe në Shkollën 9 vjecare "Ali Demi", në Tiranë.

Konkursi u zhvillua midis klasave të cilat kanë qenë pjesë e workshopeve informuese për zhvillimin e njohurive  për mjedisin, menaxhimin e mbetjet urbane dhe të rrezikshme. Konkursi i gjelbër i zhvilluar me pyetje në formën e Quizit kishte për qëllim që të sillte dhe njëherë në vëmendje të të rinjve cështjen e mbetjeve, menaxhimin e tyre, ndarjen e mbetjeve në ambientet e shkollës dhe në banesë. Vëmendje iu kushtua skemës së ndarjes së mbetjeve në koshat përkatës: të riciklueshëm, të paricklueshëm dhe të rrezikshëm.

Në mënyrë që informacioni i marrë nga nxënësit për cëshjet e mjedisit dhe për mbetjet të mos mbetej vetëm teorik, shkollat u pajisën me 4 kosha secila për ndarjen e mbetjeve në të riciklueshme, të pariciklueshme dhe të rrezikshme. Nxënësit pas kësaj nisme do të jenë vetë zbatuesit e aksioneve për mbajtjen e ambientit pastër në shkolllë, në ndarjen e mbetjeve si në ambientet e shtëpisë dhe të shkollës. Secila klasë fituese e secilës shkollë, fitoi si cmim për konkursin  një pemë Liquidambar styraciflua (Likujdamber). Nxënënsit që morrën pjesë në konkurs u pajisën me një certifikatë për interesin dhe angazhimin e tyre.

Falenderojmë shkollën "Partizani" dhe "Ali Demi: për bashkëpunimin e tyre në zhvillimin e projektit.

Projekti “Shkolla aktive për ndarjen e mbeteje!”, i kontraktuar nga Bashkia Tiranë, është pjesë e projektit “Kryeqytetet bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme - Jerevan, Varshavë, Tiranë” dhe mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian.

Fotografitë e aktivitetit mund ti ndiqni në Facebook nëpërmjet këtij linku

 

Footnote web

Job Vacancy

TERMS OF REFERENCE

Program portfolios: Public participation in environmental decision-making; Climate Change and Energy; Green Economy

Job title:  Project manager
Position: Full time in EDEN offices
Location: Tirana

To apply and submit your application please follow this link: https://rb.gy/tgt9b
Deadline: 7 June 2013

 • Purpose and objective of the assignment

The purpose of this assignment is to ensure the appropriate and professional implementation of the project/projects of the program portfolios in the most effective manner possible. In particular to make every effort to ensure that the Projects` objectives/outputs are achieved according to the work plan, budget and within the contracted project period and operational procedures and succeed with follow ups and synergies.

Specific objectives:
• The successful development and implementation of all projects` procedures
• The achievement of the projects` main goal within the given constraints and optimization of the allocated necessary inputs
• Productive guidance, efficient communication and supervision of the projects` key actors and team

This position requires that the program officer should all the time acts as an ambassador for the EDEN center and its activities.

 • Duties and responsibilities of the job

For this position EDEN is aiming at having a full-time person with commitment, skills and willingness to be engaged in the environmental non-profit sector and the ambition to lead the working portfolios.

For the projects/campaigns he/she is managing and supervising, the project manager will:

 • Develop in-depth understanding of EDEN and its manual of procedures;
 • Develop in-depth understanding project/campaign and be familiar with the projects` documentation (which should include but not limited to): the donor contract; required Donor procedure manuals; the approved Project proposal and budget.
 • Finalize and Update Projects action plans in consultation with project team and project partners where necessary.  
 • Establish and implement Projects monitoring and evaluation systems in order to provide regular information on progress towards objectives and assess the impact of the Project.
 • Monitor expenditure on periodically basis against the approved budget. In cooperation with financial officer review expenditure projections to ensure that expenditure stays within budget. Significant actual or anticipated expenditure variances should be anticipated together with any recommendations for changes to the budget.
 • Ensure that any necessary changes to the project design, objectives, outputs or budget are identified and brought to the attention of executive director and financial officer and communicated to the donor management unit in a timely manner
 • Ensure proper e-filing and hard dossiers of his/her projects and other working documents in EDEN as well as monitoring, interim and final narrative reports
 • Establish and maintain positive working relationships with existing and new partners and stakeholders` with which EDEN center works
 • Employs resourcefulness in project design, implementation and monitoring. Trouble shoots project problems. Identifies and implements creative solutions.
 • Serve as point of communication between EDEN and external resources and deepen existing partnerships, create new partnerships and ensure that third parties’ views are managed towards the best solution
 • Prepare ToRs for the contract services and supplies within his/her projects
 • Chair and facilitate meetings and events of the organization where appropriate, required and needed
 • Providing support to other EDEN staff and Executive Director when requested
 • Design concept notes and prepare project proposals for different donor calls falling under the working portfolios of EDEN  
 • Ensure proper communication materials, public information and PR of his/her assigned projects and EDEN initiatives including social media, visual and written media as well
 • Act as EDEN campaigner in different sectorial meetings at national, regional and international levels and as EDEN contact point in the different networks where EDEN is member and active.
 • Monitor the implementation of environmental policies and provide input to the EU country annual report on environment, transport and energy chapters;
 • Monitor media articles/ clips related to environmental destructive and problematic projects and act as whistleblower when a destructive project is made evident and come up with an advocacy campaign action plan;
 • Actively participate and support other activities of the organization including fundraising and in the preparation of educative materials and events
 • Support EDEN Director content wise, in public appearing or activities that EDEN is represented where PIP issues are raised;
 • Any other related duties which may be requested by the Executive Director from time to time

  1. Qualification and skills requested

Technical competence

 • Master's degree preferably in a related field of study like: environment, sustainable development, climate change, nature sciences, project management, political studies, etc.  
 • A minimum of three years of experience in project management and implementation within an NGO or related environment
 • Ability to develop and foster external organizational relationships and applied representation skills.
 • Readiness to work for environmental topics in the country and the region
 • Exceptional verbal, written, and presentation skills.
 • Advanced written and spoken English Language skills

Personal and core competence:

 • Ability to work independently and as a team player who demonstrates leadership
 • Ability to coach and mentor staff in a dynamic environment, national and international
 • Well-developed written and oral communication skills. Able to communicate clearly and sensitively with internal and external stakeholders as a representative of EDEN. This includes effective negotiation and representation skills
 • Works with trustworthiness and integrity and has a clear commitment to EDEN's core values and environmental principles
 • Is well planned and organized even within a fluid working environment and has a capacity for initiative and decision making with competent analytical and problem-solving skills.
 • Ability to operate effectively under extreme circumstances including stress, time pressure out of duty station and out of duty schedule.
 • Works and lives with a flexible, adaptable and resilient manner.

  2. Contacts

Reirta Fero, HR and Financial manager  Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Term of References

Shkolla aktive për ndarjen e mbeteje!

Projekti më i ri i nisur nga qendra EDEN “Shkolla aktive për ndarjen e mbetjeve” synon të rrisi ndërgjegjësimin dhe njohuritë mjedisore të brezit të ri në Tiranë për rëndësinë e ndarjes së mbetjeve urbane dhe të rrezikshme. Projekti zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me dy shkolla në Tiranë, shkollën 9 vjeçare “Ali Demi” dhe me gjimnazin “Partizani”.

Çështja e mbetjeve është një nga çështjet mjedisore më problematike në Shqipëri. Si vijim nevoja për informim dhe ndërgjegjësim është një kërkesë e vazhdueshme e qytetarëve bazuar në mënyrë më specifike në informimin dhe ndërgjegjësimin për ndarjen e mbetjeve.

Projekti fokusohet në krijimin e një kulture të përbashkët në shkolla për ndarjen e mbetjeve, të përqëndruar dhe në informimin mbi mbetjet e rrezikshme që kanë një efekt negative në shëndetin e njeriut dhe në mjedis. Të rinjtë janë grupi i synyar i këtij projekti, të cilët nëpërmjet seancave informuese mbi mbetjet, do të nxisin procesin e ndarjes së mbetjeve në shkollat e tyre.

Qendra EDEN ka zhvilluar senancat informuese me nxënësit e dy shkollave, të cilat kanë synuar të përforcojnë njohuritë e të rinjve për mjedisin dhe të rrisin e ndërgjegjësimin e të rinjve për rëndësine e ndarjes së mbetjeve. Këtë informacion të marrë nxënësit do të kenë mundësi ta zbatojnë në praktikë, pasi secila shkolla do të pajiset me kosha për ndarjen e mbetjeve sipas informacionit të marrë.

Në vijim të këtyre sesioneve informuese nxënësit do të marrin pjesë në një konkurs të gjelbër për mjedisin dhe për ndarjen e mbetjeve urbane dhe të rrezikshme.

Projekti “Shkolla aktive për ndarjen e mbeteje!”, i kontraktuar nga Bashkia Tiranë, është pjesë e projektit “Kryeqytetet bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme - Jerevan, Varshavë, Tiranë” dhe mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian.

 

 

Footnote web

Ceremoni inagurimi investimi ne Has

Në datën 5 prill 2023 në Bashkinë Has u zhvillua inagurimi i investimit të standardit europian me 60 panele fotovoltaike në dy godinat publike të qytetit, në godinën e Bashkisë dhe në Qendrën Shëndetësore Krumë. Me anë tëCeremoni inagurimi këtyre paneleve me fuqi 28kWp është tashmë e mundur reduktimi me 60% i faturës së energjisë elektrike për Bashkinë dhe deri në 90% për Qendrën Shëndetësore duke bërë një hap para drejt mbrojtjes së mjedisit dhe përdorimit në mënyrë eficente të burimeve energjetike.
Përveç kësaj, ndriçimi rrugor është më efiçent pasi është realizuar zëvendësimi i ndriçuesve të zakonshëm me 230 ndriçues LED 90W. Ndriçimi rrugor është përmirësuar ndjeshëm dhe përveç jetëgjatësisë së ndriçuesve, Bashkia do të shpenzojë më pak. Kjo është vërtetuar gjatë procesit të monitorimit, pasi Bashkia ka kursyer deri në 37% të buxhetit të dedikuar për ndriçimin rrugor.

Në takimin që u zhvillua, Kryetari i Bashkisë Z. Liman Morina u shpreh “Projekte dhe investime të tilla i shtojnë vlerë dhe zhvillojnë qytetin e Hasit, duke kursyer më shumë e duke gjetur mënyra efektive drejt ekonomisë së gjelbër
Z Ilmi Lisha, Përgjegjës sektori të monitorimit të kompetencave vendore dhe funksioneve të deleguara, prefektura Qarku Kukës u shpreh se “Investime kaq të rëndësishme për zonën mundëson zhvillimin dhe rrit vëmendjen që duhet të marrin trojet tona”.
Znj. Ermelinda Mahmutaj, Drejtore e qendrës Mjedisore EDEN theksoi rëndësinë e bashkëpunimit me institucione vendore dhe angazhimit të vazhdueshëm pë të qenë më afër standardeve europiane të zhvillimit.

Në takim u diskutua gjithashtu për vlerën e këtij projekti, për zonën dhe për investime të tjera që do të hapin rrugë drejt zhvillimit dhe mbrojtjes së mjedisit. Në fund takimi u përmbyll me ceremoninë e prerjes së shiritit të investimit nga Kryetari i Bashkisë dhe nga Drejtoresha e Qendrës Mjedisore EDEN.

Me një dëshirë të madhe për ta kthyer politikbërjen në një mjet për të mbrojtur mjedisin, dhe biodiversitetin, Bashkia Has u angazhua për ta realizuar me sukses këtë projekt 3 vjeçar, duke dhënë kështu një shembull mjaft pozitiv për iniciativat që duhen ndërmarrë për ta integruar konceptin e ekonomisë e gjelbër me buxhetin.

Arritja e bashkëpunimit dhe nxitja për më shumë veprime dhe ndërhyrje proaktive duhet të përkrahet nga më shumë bashki, për të shkuar drejt zhvillimit bashkarisht dhe për të sjell inovacionin në shërbim të natyrës dhe trojeve tona.

Ceremonia e inagurimit, u zhvillua në kuadër të projektit ndërkufitar të financuar nga Bashkimi Evropian - IPA II "KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente". Projekti zbatohet nga Balkan Green Foundation në Kosovë dhe Qendra mjedisore EDEN në Shqipëri me partnerët e saj në pushtetin lokal Komuna e Klinës dhe Bashkia e Hasit.

Web footer Green Corss

Progres i kufizuar në fushën e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike në të gjithë Rajonin e Ballkanit Perëndimor

njoftim per shtyp webKomisioni Evropian ka publikuar Paketën e re të Zgjerimit për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë, e cila përfshin raportet e progresit mbi anëtarësimin e të gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor.

Të gjitha vendet paraqesin progres të pakët ose dhe deri në mungesë progresi në lidhje me përafrimin dhe zbatimin e politikave mjedisore të BE-së. Politikat ekzistuese dhe nivelet e investimeve nuk kanë qenë efikase në trajtimin e problemeve të akumuluara në mjedis, probleme të cilat ndikojnë drejtpërdrejt në cilësinë e jetës së qytetarëve.

Tranzicioni i energjisë, dekarbonizimi dhe largimi nga qymyri ka qenë shumë i ngadaltë dhe mungon angazhimi dhe dedikimi shumë i kërkuar në nivel ndërsektorial. Ndotja e ajrit ka ngritur shqetësime serioze te qytetarët, por qeveritë nuk po e marrin seriozisht këtë shqetësim dhe përgjithësisht janë jo efektivë në zbatimin e masave për uljen e ndotjes së ajrit. Përfitimet e ofruara nga ekosistemet natyrore nuk njihen dhe as nuk integrohen në politikat e zhvillimit. Në vend të kësaj, shumë habitate të vlefshme natyrore, duke përfshirë dhe lumenjtë, janë shumë të kërcënuar dhe ndikimi i investimeve të ndryshme strategjike në to kërkon një shqyrtim të kujdesshëm.

Për të nxitur përmirësimet mjedisore në rajon, në vitin 2020, vendet e Ballkanit Perëndimor nënshkruan Deklaratën e Sofjes dhe nisën zbatimin e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

Dy vjet më vonë, viti 2022, ende nuk ka efekte të prekshme pozitive të Axhendës së Gjelbër. "Ne mund të pajtohemi pjesërisht se nevojitet më shumë kohë për të vënë në lëvizje një mekanizëm të tillë, por jemi të dekurajuar edhe nga mungesa e zotërimit, e transparencës dhe e pjesëmarrjes së aktorëve përkatës nga sektorë të ndryshëm, përfshirë sektorin civil. Zbatimi efektiv i Axhendës së Gjelbër dhe Zgjidhja efektive e sfidave komplekse mjedisore kërkon shumë më tepër bashkëpunim në nivel kombëtar nëpër sektorë të ndryshëm si dhe ndërmjet qeverive në nivel rajonal”, thotë Goran Sekuliq nga WWF Adria.

Vitin e kaluar, Rrjeti Rajonal Mjedisor 27[1], u krijua nga gjashtë platforma kombëtare të shoqërisë civile nga Ballkani Perëndimor, duke u fokusuar në pranimin në BE në sektorin e mjedisit dhe ndryshimeve klimatike.
I bëjmë thirrje qeverive të Ballkanit Perëndimor që të forcojnë bashkëpunimin në fushën e mjedisit, pasi shumë nga problemet mjedisore me të cilat po përballemi janë probleme rajonale. Ftojmë gjithashtu qeveritë të rrisin transparencën në zhvillimin dhe zbatimin e politikave dhe të mundësojnë pjesëmarrjen efektive të sektorit të shoqërisë civile. Si rrjet, ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë në mënyrë aktive dhe të kontribuojmë në procesin e anëtarësimit në BE si në nivel kombëtar dhe rajonal dhe për të ndihmuar në zhvillimin e mekanizmave për të lejuar përfshirjen efektive të organizatave të shoqërisë civile në planifikimin dhe zbatimin e Axhendës së Gjelbër.” thotë Lira Hakani nga qendra EDEN

Shënim:
[1] Rrjeti Rajonal Mjedisor 27 bashkon gjashtë platforma të shoqërisë civile nga vendet e Ballkanit Perëndimor: Green 27 nga Shqipëria; Partneriteti 27 nga Bosnja dhe Hercegovina; Platforma 27 nga Maqedonia e Veriut dhe Koalicionet 27 nga Kosova, Serbia dhe Mali i Zi.