CALL FOR SECRETARY GENERAL-YEE

yee picApplication deadline: October 8th 2017
Start date: November or December 2017

Youth and Environment Europe (YEE) is looking for a young motivated person for the full time position of Secretary General. Key responsibilities include mainly administration, fundraising, managing a team, development and coordination of youth projects.
YEE activities are organised and run by and for young people. All people volunteering in YEE are under 30 and people working are under 35 years old.
We offer full-time work in a young international team, coordination and participation in youth projects, flexibility in working schedule, and traveling abroad. Starting date of the job would be November or December 2017 with one or two months transfer period with the leaving Secretary General.
---

Key responsibilities:
- Administration: Management of the finances and day to day administration
- Fundraising: writing grant applications, searching for new funding sources
- Co-ordination of work plans of other employees of the Secretariat as well as for EVS (European Voluntary Service) volunteers and interns
- Legal representation of the organisation
- Projects development and management of YEE activities

What we are looking for in the candidate:

- Basic knowledge in accounting
- Experience in administration
- Experience in coordinating international projects
- Work experience in an NGO
- Time management and organizational skills
- Experience in coordinating and leading a team
- Fluency in English and Czech/Slovak
- Experience in fundraising and writing grant applications
- Computer skills
- Ability to work under pressure
- Time flexibility

Other preferable skills:

- Studies in Administration, Economics or related field
- Orientation in basic legal issues concerning running an NGO
- Experience in working in the environmental field
- Communication skills in an international environment
- Interest and enthusiasm in working in a young multicultural team of people
- Willingness to undertake at least two years’ commitment working for YEE is a strong asset

Additional information:

- A letter of motivation in English is required. Please note that only online applications sent within the deadline are accepted and that only shortlisted candidates will be contacted for interviews. Interviews will be done in English.
- Contract type: limited (1 year with 3 months of probation period and with possibility of extension)

Apply for the position:

Send your CV and motivation letter in English to the following email address: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. until 8th October 2017.

Contact person: Mercedes Fioravanti – Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Anëtare në dy rrjete të reja

ngo networking collaboration trinidad tobagoQendra Mjedisore EDEN, si një organizat mjedisore e cila prej vitesh zbaton dhe koordinon projekte të ndryshme mjedisore duke kontribuar në një zhvillim të qendrueshëm dhe mjedis të shëndetshëm nëpërmejt ofrimit të shërbimeve në parnteritet, së fundimi është bërë pjesë e dy rrjeteve të rëndësishme në Evropë. Në vitin 2017 qendra EDEN u bë anëtare e rrjeteve:

HCWH Europe (Health Care Without Harm Europe)
HCWH Europe është një koalicion europian jo-fitimprurës i spitaleve, sistemeve të kujdesit shëndetësor, profesionistëve të kujdesit shëndetësor, autoriteteve lokale, institucioneve kërkimore / akademike dhe organizatave mjedisore dhe shëndetësore. Aktualisht ajo ka 84 anëtarë në 26 vende të Rajonit Europian të OBSH, duke përfshirë 17 Shtete Anëtare të Bashkimit Evropian.
HCWH Europe sjellë zërin e profesionistëve të kujdesit shëndetësor në debatin e politikave evropiane për çështjet kryesore - kimikatet, ndryshimet klimatike dhe shëndetin, ndërtimin e gjelbër, prokurimin e qëndrueshëm, farmaceutikët, ushqimin e qëndrueshëm dhe menaxhimin e mbetjeve.
HCWH Europe edukon sektorin e kujdesit shëndetësor për të kuptuar rëndësinë e mjedisit dhe shtyn udhëheqësit e kujdesit shëndetësor dhe profesionistët për të advokuar për politika dhe ndryshime të gjera shoqërore. Ajo siguron hartuesit e politikave evropiane me dokumente udhëzuese, informime dhe praktika më të mira nga udhëheqësit në kujdesin shëndetësor të qëndrueshëm dhe hapin debate duke demonstruar se ndryshimi është me të vërtetë i mundur dhe tashmë ekzistojnë zgjidhje alternative.

PAN Europe (Pesticide Action Network)
PAN Europe u themelua në vitin 1982 dhe është rrjet i mbi 600 organizatave joqeveritare, institucioneve dhe individëve në mbi 60 vende të botës duke punuar për të minimizuar efektet negative të pesticideve të rrezikshme dhe për të zëvendësuar përdorimin e tyre me alternativa të drejta ekologjikisht të shëndosha dhe shoqërore. Projektet dhe fushatat e tij koordinohet nga pesë qendra rajonale autonome. PAN Evropa është qendra rajonale në Evropë. Ajo u themelua në vitin 1987 dhe bashkon 35 kompani të konsumit, shëndetit publik dhe mjedisit, sindikatave, grupeve të grave dhe shoqatave të fermerëve nga e gjithë Evropa.
Ky rrjet punon për të eliminuar varësinë nga pesticidet kimike dhe për të mbështetur metoda të sigurtë të mbrojtjes së dëmtuesve. PAN Europe është e angazhuar për të sjellë një reduktim të konsiderueshëm në përdorimin e pesticideve në të gjithë Evropën. Reduktimi i pesticideve (duke përfshirë biocidet) është një parakusht për përmirësimin e shëndetit publik dhe të punëtorëve, mbrojtjen e mjedisit dhe zbatimi i tij strikt është në përputhje me parimin parandalues.
PAN Vizioni i Evropës është një botë në të cilën produktiviteti i lartë bujqësor arrihet nga sisteme prodhimi bujqësor me të vërtetë të qëndrueshëm në të cilat minimizohen inputet bujqësore dhe dëmet mjedisore dhe ku njerëzit lokalë kontrollojnë prodhimin lokal duke përdorur varietetet vendore.

Kartolina nga Natyra_Shkembim Rinor ne Peshkopi!

Shkëmbimi i të rinjve "Kartolina nga Natyra" kishte për qëllim të hulumtonte mënyrat e promovimit të vetëdijes për vlerën e burimeve natyrore në mjedis dhe ekosisteme, nëpërmjet mjeteve artistike dhe krijuese dhe për të rritur njohuritë dhe interesimin e të rinjve në mjedis nëpërmjet metodave të reja krijuese të edukimit mjedisor . Shkëmbimi i të rinjve mblodhi 25 pjesëmarrës nga Republika Çeke, Shqipëria, Gjermania, Armenia dhe Kosova
peshkopi


Ne krijuam pothuajse 100 kartolina si një vazhdim i shkëmbimit të të rinjve me qëllim të dhënies së diçkaje nga shkëmbimi ynë mësimor dhe ndërkulturor. Ne do të donim të ndanim një nga këto kartolina me ju. Me mesazhin tonë, ne duam të sjellim vëmendjen në rëndësinë e natyrës dhe burimeve natyrore në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Ne gjithashtu ju ftojmë të përhapni mesazhin tonë dhe të inkurajoni përdorimin e artit për promovimin e edukimit mjedisor.
Projekti u organizua nga Qendra EDEN (www.eden-al.org), në bashkëpunim me Youth and Environment Europe (www.yeenet.eu). Ju mund të lexoni më shumë rreth projektit në www.yeenet.eu (seksioni "Projektet e përfunduara").
Shkëmbimi i të rinjve "Kartolina nga natyra" është financuar nga Programi Erasmus + i Bashkimit Evropian.
Këtu mund të ndiqni videon, një përmbledhje me pjesë të filmuara nga ky shkëmbim rinor!

Ndotja nga mërkuri i kushton komuniteteve humbje në potencialin e fitimit në Shqipëri

Studimi i parë i rishikuar i analizave për ekspozime të mërkurit pranë burimeve të përmendura në Konventën e Minamatës

(Tiranë, Shqipëri)   Ndotja nga mërkuri kushton 2 milionë deri në 25 milionë lekë humbje në  potencialin e fitimit vetëm në një komunitet shqiptar,index bazuar në studimin e fundit të publikuar në Gazetën e Manaxhimit Mjedisor.1 Ky është studimi i parë i vlerësuar shkencërisht për të vlerësuar humbjet ekonomike për shkak të dëmtimit të IQ prej ndotjes nga mërkuri në Shqipëri dhe në 14 vende të tjera.

Qendra EDEN kontribuoi në studimin ndërkombëtar me mbledhjen e mostrave të flokëve nga individë që jetojnë pranë Gjirit të Vlorës. Në këtë zonë gjendet një uzinë jo funksionale klor-alkalin dhe PVC , burim mërkuri i cilësuar në mënyrë të veçantë në Konventën e Minamatës të Mërkurit, e cila detyron qeveritë të ndërmarrin veprime për të zvogëluar dhe eliminuar ndotjen nga mërkuri, për të mbrojtur shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Uzina ka qenë funksionale në vitet 1967 deri në vitin 1992 duke përdorur teknologji bazuar në mërkur. Mbeturinat e fabrikës me përmbajtje mërkuri shkarkoheshin direkt në gjirin e Vlorës duke ndotur bregdetin. Gjiri i Vlorës është një zonë e rëndësishme peshkimi dhe peshku nga atje shpërndahet në qytete të tjera në të gjithë Shqipërinë. Uzina e cila nuk është funksionale aktualisht është një vend kontaminimi.

Ky studim na jep vetëm një mostër të vogël të masës së dëmit që po ndodh në vende të ngjashme të tilla në Shqipëri. Kostoja e lartë e ndotjes nga mërkuri duhet të nxisë marrjen e aksioneve dhe vendimeve për të adresuar ndotjen nga burime të ngjashme në të gjithë vendin", thotë  Jonida Mamaj- Hafizi, Koordinatore Programi pranë Qendrës EDEN. "Shqipëria duhet të zbatojë plotësisht Marrëveshjen e Minamatës për të parandaluar ndikimin në shëndetin e njerëzve si dhe humbjen në potencialin e fitimit në gjirin e Vlorës dhe të komuniteteve të tjera në vend.

Nivelet e mërkurit në flokët e individëve të marrë në studim nga zona e Gjirit të Vlorës arrinin 14 pjesë për milion (ppm) në 2.06 ppm. Njëzet e shtatë për qind e pjesëmarrësve kishin nivele më të mëdha se sa standardi 0.58 ppm, që është doza e referencës mbi bazën e të dhënave të sugjeruara ku efektet e dëmshme të mërkurit vihen re dhe në nivele më të ulëta të ekspozimit.

Ndotja nga mërkuri  vjen me një çmim të madh”, thotë Joe DiGangi, PhD, këshilltar teknik dhe shkencor i IPEN, dhe bashkë-autor i studimit. "Kjo është arsyeja pse Konventa e Minamatës duhet të ratifikohet dhe të zbatohet plotësisht për të parandaluar impaktet tragjike në shëndet dhe humbjet në potencialin e fitimit në mijëra komunitete, si ato të përmendura në këtë studim. Mërkuri është një kërcënim serioz global për shëndetin e njeriut dhe ky studim tregon se ai gjithashtu imponon barrë shtesë në ekonomi".

Ekspozimi ndaj mërkurit shkakton dëme në sisitemin nervor, në veshka dhe në sistemin kardiovaskular si dhe efektet më të ndjeshme janë gjatë zhvillimit të fetusit dhe fëmijërisë së hershme. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mërkuri shkakton dëmtime neurologjike dhe ndikon në të menduarit njohës, kujtesë, vëmendje, gjuhë, në aftësitë motorike dhe vizuale hapësinore; duke ndikuar tek fëmijët të cilët janë të ekspozuar ndaj metil-mërkurit në mitër. Ekspozimi i njeriut ndaj mërkurit ndodh kryesisht përmes konsumit të peshkut të kontaminuar. Orizi i ndotur dhe ekspozimi i drejtpërdrejtë ndaj avujve të mërkurit janë disa nga rrugët për ekspozim dhe dëmtime.

Referenca
1 Trasande L, DiGangi J, Evers D, Petrlik J, Buck D, Samanek J, Beeler B, Turnquist MA, Regan K (2016) Economic implications of mercury exposure in the context of the global mercury treaty: hair mercury levels and estimated lost economic productivity in selected developing countries, Journal of Environmental Management 183:229 - 235, doi: 10.1016/j.jenvman.2016.08.058
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27594689


Mostrat e flokëve për këtë studim janë mbledhur përmes një protokolli të standardizuar të mostrave të flokëve nga ana e organizatave me interes publik në rrjetin IPEN në vendet pjesëmarrëse. Qendra mjedisore EDEN është anëtare në rrjetin IPEN. Analiza e mostrave të marra u zhvillua në Laboratorin e Mërkurit në Institutin e Kërkimit të Biodiversitetit (BRI).


IPEN është një rrjet i organizatave jo-qeveritare që punonë në më shumë se 100 vende për të zvogëluar dhe për të eleminuar dëmin në shëndetin e njeriut dhe mjedisin nga kimikatet toksike. www.ipen.org 

Qendra EDEN  është një organizatë jofitimprurëse, jo politike që synon të kontribuoj në zhvillimin e qëndrueshëm dhe të një mjedisi të shëndetshëm përmes informimit, edukimit dhe ofrimit të shërbimeve në partneritet me aktorët e interesuar. www.eden-al.org

Instituti i Kërkimit të Biodiversitetit është një grup jofitimprurës hulumtuesish ekologjike, misioni i të cilit është të vlerësojë kërcënimet e reja ndaj kafshëve të egra dhe ekosistemeve përmes hulumtimeve bashkëpunues, dhe nëpërmjet gjetjeve shkencore të ndikojw në ndërgjegjësimin mjedisor dhe për të informuar vendimmarrësit. www.briloon.org

Për më shumë informacion:
Jonida Mamaj-Hafizi, Koordinatore programi për Praktikat e Menaxhimit Mjedisor, Qendra EDEN, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo., 00355 42 227615

Njiftimi për shtyp: Studimi i parë i rishkruar ndonjëherë mbi ngarkesat ekonomike të ekspozimit të mërkurit pranë burimeve të përmendura në Konventën e Minamatës
Studimin përmbledhës mund ta lexoni këtu në gjuhën shqipe dhe këtu në anglisht

Qëndrim i organizatave mjedisore pas njohjes me mesazhet elektorale të partive politike

Konferencë për shtyp
“Për programe të zhvillimit të qëndrueshëm në fushatën e zgjedhjeve të përgjithshme 2017!”
Qëndrim i organizatave mjedisore pas njohjes me mesazhet elektorale të partive politike në zgjedhjet e përgjithshme 2017


Ne, 30 organizata mjedisore, të shpërndara në të gjithë vendin, po ndjekim me interes në këtë fushatë zgjedhore programet dhe angazhimet e partive foto konferenca zgjedhjepolitike për zhvillimin e vendit në katër vitet e ardhshme dhe vërejmë se:
•    18 parti politike janë regjistruar për zgjedhjet e përgjithshme. Mbi 70% e këtyre partive akoma nuk kanë bërë publike programet e tyre për zhvillimin e ardhshëm ekonomik, social dhe kulturor të vendit;
•    Ndërkohë, në deklaratat dhe premtimet publike të liderve të këtyre partive,  neglizhohen, thujase nuk përmenden fare, politikat mjedisore të cilat udhëheqin vendin drejt një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik në linjë me vendet e Bashkimit Evropian;

Si rrjedhojë,  konstatojmë  dhe jemi të bindur se:

•    Kjo mangësi përbën një rrezik për të ardhmen që ne duam dhe për integrimin e vendit dhe qytetarëve shqiptarë në Bashkimin Evropian;
•    Zhvillimi i Qëndrueshëm nuk është sfidë teknike, por një politikë zhvillimi e nevojshme, e cila plotëson qëllime të shumëfishta mbi të ardhmen drejt një mbrojtje ekologjike dhe ekonomike e cila respekton standardet bazë të dinjitetit njerëzor, të të drejtave te njeriut dhe të mirëqënies.
Qëndrimin tonë e mbështesim në përvojën 25 vjeçare të programeve të zhvillimit  të ndjekura nga të gjitha partitë politike dhe veçanërisht nga ato që kanë qeverisur. Kjo histori na ka dëshmuar qartë se çfarë krizash mjedisore dhe për rrjedhojë sociale dhe ekonomike i kanë sjellë vendit tonë  programet për t’u zhvilluar shpejt, duke shfrytëzuar në maksimum burimet natyrore dhe shtuar degradimin e ndotjen mjedisore, pra sipas një zhvillimi të paqëndrueshëm. Jemi dëshmitarë të trishtë se kjo politikë na ka larguar dhe do të na largojë edhe më shumë nga integrimi Evropian, i cili ka standarde të mirënjohura dhe të pranuara nga politika jonë në drejtim të zhvillimit të gjelbër dhe ekonomisë së qëndrueshme.

Duke qenë se kjo politikë zhvillimi vazhdon të shprehet edhe në angazhimet kaotike të kësaj fushate, ku zgjidhjet vijnë nga lart pa u diskutuar dhe mobilizuar përvojat nga poshtë,  politikë që kërkon pasurim të shpejtë dhe ku të mundet, ne i bëjmë thirrje partive politike:
1. Të bëjnë publike sa më shpejtë programet e tyre elektorale, duke siguruar transparencë dhe duke i ofruar qytetarëve shqiptarë alternativa të argumentuara zgjedhjeje për të merituar votën e tyre;
2. Të përfshijnë në programet e tyre politika për një qeverisje miqësore me mjedisin, duke integruar elementët e zhvillimit të qëndrueshëm;
3. Të garantojnë pjesëmarrjen e aktorëve të interesit në vendimmarrje, në përputhje me interesat kombëtare dhe në respekt të ligjeve të vendit si edhe të të gjitha konventave ndërkombëtare ku Shqipëria është palë.

Ne mendojmë se ka ende mundësi dhe kohë që partitë dhe politikanët të reduktojnë dhe përmirësojnë modelet e paqëndrueshme të zhvillimit ekonomik të vendit tonë  mbi të cilat do të punojë qeveria në 4 vitet e ardhshme.

Përmbajtja e plotë e qëndrimit