Vepro per Drinin!

Pasuritë natyrore dhe trashëgimia e Basenit të lumit Drin:  Inspiron aksionet tona të përbashkëta

Vepro për Drinin – 17 Maj 2015

“ Projekti ‘Vepro për Drinin’ është mbështetur financiarisht nga Critical Ecosystem Partnership Fund(CEPF), dhe një bashkëpunim i  l’Agence Française de Dèveloppement, Conservation International, Bashkimi Europian, Global Environment Facility, Qeveria Japoneze, Fondacioni MacArthur dhe Banka Botërore.

Qëllimi kryesor i CEPF është ti sigurojë pjesëmarrje shoqërisë civile në konservimin e biodiversitetit!