Publikimi “Vepro për Drinin”

1drinPublikimi “Vepro për Drinin” (Act4Drin) mbi pasuritë natyrore dhe trashëgiminë e Basenit të Lumit Drin
Për herë të parë një shumëgjuhësh (pesë gjuhë) botim që nxjerr në pah pasurinë e jashtëzakonshme të biodiversitetit të ujërave të ëmbla të lumit Drin; basenin e vendosur në Ballkanin jug-perëndimor, është prodhuar nëpërmjet një përpjekje të përbashkët të shoqërisë civile të rajonit.
Me titull "Pasuria natyrore dhe trashëgimia Drin frymëzon veprimet tona kolektive”, ka për qëllim të rrisë ndërgjegjësimin publik mbi vlerën e pasurisë sonë të përbashkët natyrore dhe në fund të fundit duke iniciuar veprime individuale ose kolektive për ruajtjen e biodiversitetit të basenit dhe shërbimet e tij të paçmueshme të ekosistemit.

Publikimi është realizuar nga MIO-ECSDE në kuadër të projektit të financuar nga CEPF Act4Drin, zbatuar në bashkëpunim me Biosfera, EDEN, Greenhome, MASH dhe KAWKA PRODHIMIT.
Publikimi mund ta gjeni këtu