Takim konstruktiv me Bashkinë Elbasan!

Në kuadër të projektit “Unë do të votoj…dhe të votosh GJELBËR në Zgjedhjet lokale 2015 është thelbësore për
CILËSINË E JETËS SIME!”, qendra EDEN zhvilloi ditën e premte datë 30 tetor 2015 në ambjentet e Bashkisë Elbasan
një takim me nenkryetarin e kesaj bashkie dhe grup te rinjsh

Qëllimi i këtij takimi ishte krijimi i një ure bashkëpunimi konstruktiv me stafin e bashkise dhe keshillin bashkiak
stafin e ri të këshillit bashkiak të Elbasanit në ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe vetë stafit për problematikat
mjedisore dhe strategji për përmirësimin e tyre.

Diskutimi i këtij takimi u bazua në disa pika shumë të rëndësishme sic ishte ai i raportit te vleresimit i marr
ky nga pritshmëritë e qytetarëve nëpërmjet pyetësorëve të realizuar në
5 qytetet të vendit: Berat, Tiranë, Elbas20151030 101805an, Vlorë dhe Shkodër; paraqitja e rekomandimeve nga ana jonë për
një ndërhyrje emergjente përmirësuese për problematikat mjedisore me anë të një letre pozicionimi si dhe
diskutimi i ndërtimit të politikave dhe strategjive që nxisin qytetarët dhe organizatat mjedisore në praktika
të ndryshme mjedisore.

Kjo fushatë mbështetet nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci - Ambasada Amerikane!