Panairi "Java e Diellit"

Prej datës 23-25 tetor 2013 u organizua panairi "Java e diellit ". Qellimi i panairit ishte paraqitja e shembujve të mirë të energjive të rinovueshme si dhe edukimi për një përdorim sa më efektiv të tyre. Në këtë panair u ekspozuan panele fotovoltaike , panele djellore , si dhe publiku pati mundesine qe te informohej nga afer se si mund të zbatonin mundësi të tjera për ngrohje uji apo ndricim. Ne kete panair moren pjese me punet e tyre Ekovolis, qendra Grupimi Ekolevizja, Firma Elekrotek dhe Qendra EDEN. Qendra EDEN iu bashkangjit këtij aktiviteti duke sjelle dhe punen e mjaft organizatave te tjera.Ne formen e posterave u paraqiten projekte te zbatuara nga organizata mjedisore ne Shqiperi dhe rajon, nga instirucione si dhe studime mbi burimet e rinovueshme dhe eficencen e energjise.Keto postera jane realizuar si zhvillim i Fushatës së Alarmit ne kuadër të projektit “Politika të qëndrueshme Energjitike në Evropen Juglindore-SEE SEP” . Projekti në Shqipëri zbatohet nga  Qendra EDEN dhe nga Qendra Grupimi Ekolëvizja.

Publiku paraqiti mjaft interes për tu njohur me përdorim e paneleve fotovoltaike dhe të paneleve diellore, koston e tyre. Këto nisma janë mjaft domethënesë dhe të mirëpritura për publikun, të cilët janë gjithmonë të gatshëm për të patur sa më shumë informacion për përdorim e energjive të rinovueshme

Java e diellit , e cila zhvillohet në kuadër të projektit “ Promovimi i energjisë alternative me shembuj praktikë në sytë e qytetarëve" është një nismë e shoqatës "Together for life". Projekti zbatohet nga shoqata "Together for life" dhe Qendra EDEN, duke u mbeshtetur financiarisht nga GEF.

Fotografite ne facebook te aktivivtetit