Optimized Foto projket fisha IPEN IITitulli i projektit:            “Ndërgjegjësimi për shëndetin dhe sigurinë e
                                         banorëve
që jetojnë përreth Ish-Uzinës së Baterive”
Kohëzgjatja:                   Shtator 2010 - Mars 2011
Vendndodhja:                Uznovë, Berat
Mbështetur nga:            IPEN (Rrjeti Ndërkombëtar për Eleminimin e NOQ)
                                      Buxheti:                         2832 $

Ky projekt ka për qëllim rritjen e informacionit në mesin e popullatës lokale dhe publikut mbi kimikatet që ata kanë rreth vendin ku jetojnë.
Projekti ndikojë në përmirësimin e situatës aktuale duke rritur nivelin e informacionit në publik

si dhe punoi përmes ndërgjegjësimit në komunitetin lokal dhe publikun të gjerë mbi rreziqet shëndetësore që i kanoset komunitetit nga ndotja e krijuara nga ish-uzina.