photo

Titulli i projektit:                  “Le të mbajmë nën kontroll Mërkurin rreth nesh”
Kohëzgjatja:                         Dhjetor 2014 – Maj 2015
Vendndodhja:                      Vlorë 
Mbështetur nga:                  IPEN (Rrjeti Ndërkombëtar për Eleminimin e NOQ)
Buxheti:                                5,538 $

 Objektivat e këtij projekti janë informimi dhe edukuimi i publikut të Tiranës rreth rreziqeve nga mërkuri në produktet ushqimore dhe produkte kozmetike dhe adresimi i kushteve dhe përfitimeve të traktatit të Mërkurit te politikëbërësit shqiptarë. Përmes këtij projekti ne kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme të tilla si;

krijimi dhe shfaqja në ngrupe të ndryshme i dokumentarit me informacion në lidhje me mërkurin dhe efektiet te tij ne shëndet dhe mjedis; zhvillimi i leksioneve edukuese në shkollat e mesme në mënyrë për të edukuar brezat e rinj në lidhje me rreziqet që kanosen nga mërkuri si dhe adresimin e kësaj problematike te politikëbërësit në Shqipëri.

Këtu gjeni dokumentarin rreth mërkurit.