leter logoTitulli i projektit:"Ne riciklojmë për një shkollë të pastër dhe të shëndetëshme "
Kohëzgjatja:                        Qershor 2008 - Janar 2009
Vendndodhja:                     Tiranë
Mbështetur nga:                 Qendra Rajonale e Mjedisit (REC)
Buxheti:                              14.940 Euro

Projekt synon edukimin e ë rinjve në administrimin e mbetjeve urbane, ku do të sjellë në të ardhmen një qytet më të pastër për të gjithë. Informimi dhe edukimi mjedisor i nxënësve dhe I komunitetit si dhe ndërgjegjësimi i brezit të rë për dobishmërinë e zbatimit të proçesit të riciklimit janë drejtimet kryesore në të cilën u fokusua ky projekt.


Partner në zbatimin e këtij projekti ka qenë dhe Organizata “Ndërgjegjësim për Progres” dhe Drejtoria Arsimore Rajonale e Tiranës.