Monitorimi i institucioneve nderkombetare financiare

Ky program afatgjatë fillon me angazhimet e para të organizatës, fillimet e vitit 2007, si një organizatë watchdog-u në partneritet me Rrjetin e CEE Bankwatch  në monitorimin e Institucioneve Financiare Ndërkombëtare (IFN) duke u bërë kështu organizata e vetme watchdog në vend dhe duke shtuar sektorin e ri të punës sonë “Pjesëmarrja dhe Informimi i Publikut”.

EDEN është partnerja shqiptare e rrjetit dhe në takimet vjetore të rrjetit secila organizatë partnere aplikon për fondin vjetor duke propozuar programin e saj vjetor kombëtar. Brenda këtij programi 5 vjeçar EDEN ka zhvilluar aksionet, aktivitetet dhe nismat e mëposhtme.

Monitorimin e zbatimit të masave zbutëse të raportuara në VNM-në e fabrikës së çimentos Antea në Fushë Krujë 2008-2011

  • Studim i VNM-së dhe problematikave që sjell për komunitetin e Thumanës;
  • Parashtrimin e problematikave të projektit në Mbledhjen vjetore të BERZh maj 2010. Më shumë 
  • Leter drejtuar BERZh për problematikat e mos zbatimit të standarteve mjedisore (17 shtator 2012)

Monitorimin e lajmeve, ndarjen e informacionit dhe këshillimit ofruar grupeve lokale në projekte të financuara nga IFI-Institucione Ndërkombëtare Financiare, dhe mbështetje të iniciativave vigjiluese të shoqërisë civile.

Vigjilenca mjedisore dhe fushata kundër financimit të TEC-it të Porto Romanos nga BERZH (2008-2010)

Vigjilenca mjedisore dhe fushata kundër ndërtimit të terminalit detar të Petroliferës (2007-2009)

  • Suport për Alenacën për Mbrojtjen e gjirit të Vlorës dhe përgatitjen e komunikimeve për shtyp;
  • Realizimi i një studimi me problematikat e projektit dhe ndikimet e tij
  • Parashtrimin e problematikave të projektit në Mbledhjen vjetore të BERZH
  • Lobim dhe advokim me BERZH për mos financimin e Petroliferës. Më shumë