Monitorimi i punës së BERZH në Shqipëri dhe lobimi për mbështetjen e projekteve miqësore me mjedisin ( 2007 – vazhdim)

  • Letra më datë 31/10/2009 Komente për draft strategjine e BERZH për Shqipërinë 2009-2012 derguar bordit të BERZH
  • Disa takime lobuese me përfaqësuesin e BERZh për Shqipërinë si dhe takime të organizuara me anëtarë të Bordit të BERZH
  • Letra më datë 9/11/2012 Komente për draft strategjinë e BERZH për Shqipërinë 2013-2016 dërguar bordit të BERZH