Botime

Cover studimi Q.EDEN GEAR
 
Si të krijojmë një fushatë të suksesshme dixhitale
(Gusht 2022)

Ky manual i shërben aktivistëve mjedisorë dhe të klimës se si të ndërmarrin dhe të hartojnë fushata të suksesshme dixhitale që i ndihmojnë për të rritur impaktin e aksioneve mjedisore . Manuali është i ndërtuar mbi udhëzime praktike.