Grumbullimi i ndarë i mbetjeve ne shkolla dhe komunitete

(Dhjetor 2012)

Nëpërmjet këtij udhëzuesi mund të njiheni më koncepte bazë të kompostimit. Si realizohet kompostimi dhe teknikat e tij; pse duhet të realizojmë kompostimit dhe cfarë përfitimesh kemi ne. Udhëzuesi është hartuar në zhvillim të projektit “Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete”