Botime

Raport venddepozitimet Kuçove cover
Realiteti i banorëve pranë venddepozitimeve të mbetjeve në Kuçovë

(Shtator 2019)

Ky është një raport faktesh nga misioni në terren pranë venddepozitimeve të mbetjeve në Kuçovë. Raporti fakton situatën aktuale bazuar në vizitat monitoruese për gjetjen e fakteve, në korrespondencën e mbajtur me institucionet përkatëse dhe në takimet me banorët

Broshura GE GE
Broshurë. Ekonomia dhe Sipërmarrja e Gjelbër

(Qershor 2019)

Broshura përmban informacione dhe koncepte rreth Ekonomisë dhe Sipërmarrjes së Gjelbër. Kjo broshurë gjithashtu prek të rinjtë dhe rolin e tyre në sektorin e Ekonomisë së Gjelbër dhe disa praktika të mira në rajon.