Botime

manual kopertina
Manual për Ekonominë dhe Sipërmarrjen e Gjelbër!

(Nëntor 2019)

Qëllimi i këtij manuali është për të përmirësuar kapacitetet për Ekonominë e Gjelbër dhe Sipërmarrjen e Gjelbër midis OShC-ve lokale dhe t'u sigurojë atyre informacion praktik mbi këto tema.