Botime

Incineritori qasje cover
Incinerimi i mbetjeve si qasje vendore

(Janar 2019)

Raporti paraqet një analizë duke paraqitur arsyet dhe mos arsyet e zgjedhjes së një forme të caktuar trajtimi të mbetjeve. Raporti është krijuar që të shërbejë si një bazë diskutimi, lehtësimi me aktorët dhe orientimi drejt gjetjes së rrugëve të zgjidhjes në çështjet e politikëbërjes së menaxhimit të mbetjeve në Qarkun e Tiranës.

raport per sheq
Realiteti i banorëve pranë vend depozitimit të mbetjeve në Sheq, Fier

(Korrik 2018)

Ky është një raport faktesh nga misioni në terren në vend depozitimin e mbetjeve në Sheq, Fier. Raporti fakton situatën aktuale bazuar në vizitat monitoruese për gjetjen e fakteve, në korrespondencën e mbajtur me institucionet përkatëse dhe në takimet me banorët e zonës