Botime

road to nowhere
Evropa Juglindore: Rruga drejt BE-së apo Rruga drejt askund një udhërrëfyes i energjise për vitin 2050: Një udhëzues për të ardhmen

(qershor 2016)

Ky botim është produkt i projektit Politika të qëndrueshme energjetike në Evropën Juglindore. Vendet e Evropës Juglindore kanë nevojë për një vizion të qartë që do të ndikojë në politikëbërje dhe në drejtimin e investimeve në rajon. Për të mbështetur këtë SEE Change NET dhe partnert e projektit SEE SEP kanë zhvilluar dy skenarë për rajonin.