Botime

Foto manuale GC Biodiversitet
Bujqësia e qëndrueshme dhe qasja në tregun e Kosovës

( Shtator 2021)

Zhvillimi i bujqësisë të qëndrueshme dhe konkurruese është me rëndësi të veçantë për krijimin e mundësive të punësimit dhe të ardhurave. Manuali është rezultat i trajnimit të mbajtur në bashkinë Has me përfaqësues të bashkisë Has dhe komunës Klinë në kuadër të projektit ndërkufitar  "KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente"   e komuna Klinë

Cover studimi Q.EDEN GEAR
 
Si të krijojmë një fushatë të suksesshme dixhitale
(Gusht 2022)

Ky manual i shërben aktivistëve mjedisorë dhe të klimës se si të ndërmarrin dhe të hartojnë fushata të suksesshme dixhitale që i ndihmojnë për të rritur impaktin e aksioneve mjedisore . Manuali është i ndërtuar mbi udhëzime praktike. 

Foto manuale GC Biodiversitet
Manuali "Reago, Përfshi dhe Frymëzo”

(Gusht 2021)

Manuali për zhvillimin e fushatave mjedisore dhe për advokim publik “Reago, Përfshi dhe Frymëzo" jep një guidë të qartë dhe lehtësisht të përdorshme për planifikimin dhe organizimin e fushatave për mbrojtjen e mjedisit. Manuali është rezultat i trajnimit të mbajtur në bashkinë Has me përfaqësues të bashkisë Has dhe komunës Klinë në kuadër të projektit ndërkufitar  "KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente"   e komuna Klinë