.

Foto manuale GC Biodiversitet
Biodiversiteti vlerat, kërcënimet dhe ruajtja e tij

(Dhjetor 2021)

Manuali "Biodiversiteti vlerat, kërcënimet dhe ruajtja e tij" paraqet vlerat e biodiversitetit të Shqipërisë dhe Kosovës duke u ndalur në përshkrimin e vlerave të biodiversitetetit të bashkisë së Hasit dhe Komunës së Klinës     e komuna Klinë

Foto manuale GC Biodiversitet
Bujqësia e qëndrueshme dhe qasja në tregun e Kosovës

( Shtator 2021)

Zhvillimi i bujqësisë të qëndrueshme dhe konkurruese është me rëndësi të veçantë për krijimin e mundësive të punësimit dhe të ardhurave. Manuali është rezultat i trajnimit të mbajtur në bashkinë Has me përfaqësues të bashkisë Has dhe komunës Klinë në kuadër të projektit ndërkufitar  "KAPËRCIM I GJELBËR– Drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente"   e komuna Klinë

Cover studimi Q.EDEN GEAR
 
Si të krijojmë një fushatë të suksesshme dixhitale
(Gusht 2022)

Ky manual i shërben aktivistëve mjedisorë dhe të klimës se si të ndërmarrin dhe të hartojnë fushata të suksesshme dixhitale që i ndihmojnë për të rritur impaktin e aksioneve mjedisore . Manuali është i ndërtuar mbi udhëzime praktike.