Leter Politikash : Menaxhimi i mbetjeve urbane në bashkitë e vogla

(Tetor 2012)

Plani për menaxhimin e mbetjeve vjen si pasojë e një zhvillimi të shpejtë social dhe ekonomik në qytetin e Berat. Plani përmban objektiva dhe programe mjedisore që duhen bashkërenduar midis të gjithë këtyre aktorëve për të siguruar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për qytetarët e Beratit.

Plani Lokal i Menaxhimit të Mbetjeve, Bashkia Berat

(Tetor 2012)

Plani për menaxhimin e mbetjeve vjen si pasojë e një zhvillimi të shpejtë social dhe ekonomik në qytetin e Berat. Plani përmban objektiva dhe programe mjedisore që duhen bashkërenduar midis të gjithë këtyre aktorëve për të siguruar një mjedis të pastër dhe të shëndetshëm për qytetarët e Beratit.

Grumbullimi i ndarë i mbetjeve ne shkolla dhe komunitete

(Dhjetor 2012)

Nëpërmjet këtij udhëzuesi mund të njiheni më koncepte bazë të kompostimit. Si realizohet kompostimi dhe teknikat e tij; pse duhet të realizojmë kompostimit dhe cfarë përfitimesh kemi ne. Udhëzuesi është hartuar në zhvillim të projektit “Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete”

Një Projekt Monitorues Ndërkombëtar i Mërkurit në peshq dhe komunitet

(Janar 2013)

Raporti është përpiluar në kuadër të projektit “Projekt Monitorues Ndërkombëtar i Mërkurit në Peshq dhe Komunitet” i pari në llojin e tij që identifikon, nën një përpjekje të vetme, “hotspotet” e Mërkurit në botë. Në këtë raport mund të njiheni me zonat e nxehta të mërkurit të identigikuara në botë si dhe rezultatet e përqëndrimeve të tij në peshq dhe në banorë.