STRUKTURA ORGANIZATIVE

EDEN ka burimet e duhura njerëzore dhe financiare të cilat janë ndjekur nga një strukturë e  kujdesshme menaxhuese. Kjo vjen pjesërisht nga historia e themelimit tonë dhe burimet njerëzore dhe pjesërisht nga filozofia jonë e punës "Gjithçka fillon nga ju".

Struktura konsiston në Bordin Ekzekutiv,  Drejtorin Ekzekutiv,  Financieri,  Oficerë Programi dhe Koordinator Projekti.  Një  pasqyrim më i detajuar është i përmbledhur më poshtë vijon: 

Struktura EDEN