Monitorimi i institucioneve nderkombetare financiare

Ky program afatgjatë fillon me angazhimet e para të organizatës, fillimet e vitit 2007, si një organizatë watchdog-u në partneritet me Rrjetin e CEE Bankwatch  në monitorimin e Institucioneve Financiare Ndërkombëtare (IFN) duke u bërë kështu organizata e vetme watchdog në vend dhe duke shtuar sektorin e ri të punës sonë “Pjesëmarrja dhe Informimi i Publikut”.

EDEN është partnerja shqiptare e rrjetit dhe në takimet vjetore të rrjetit secila organizatë partnere aplikon për fondin vjetor duke propozuar programin e saj vjetor kombëtar. Brenda këtij programi 5 vjeçar EDEN ka zhvilluar aksionet, aktivitetet dhe nismat e mëposhtme.

Monitoring the implementation of mitigation measures reported in the EIA of the Antea Cement factory in Fushë- Krujë, 2008-2011

  • Study of the EIA and the problematics it brings to the Thumana community
  • Presentation of the project problematics at the EBRD Annual Meeting (May 2010). Read more
  • Letter addressed to EBRD for the problematics of not implementing environmental standards (17 September 2012)

News monitoring, information sharing and provide advice to local groups in projects funded by International Financial Institutions-IFIs and support the watchdogging initiative of civil society organizations.