Dita Ndërkombëtare e Tokës

2013Viti:                                2013
Mesazhi:
                    
"Imazhi i sjelljeve të gjelbërta"
Vendndodhja:             Kuçovë, Berat
Mbështetur nga:         Ambasada Amerikane
Partnerë:                      Bashkia Kuçovë, Qendra Rinore

Dita e Tokës me temë “ Imazhi i sjelljeve të gjelbërta”  këtë vit u zhvillua në qytetin e Kuçovës me një bashkëpunim të ngushtë me Bashkinë Kuçovë dhe Qendrën Rinore. Aktiviteti u organizua në ambjent të hapur duke u shoqëruar me një panair produktesh lokale biologjike, një panair i organizatave dhe grupeve rinore aktive në Kuçovë dhe në Berat, një ekspozitë fotografish me  temë

“ Ky është vizioni i qytetarëve të Kuçovës”,  grupi ekologjik i shkollës “Xhemal Cekini “në Uznovë, si dhe një grup muzikor nga Berati. Ashtu si çdo vit ky event promovohet dhe regjistrohet në faqen e rrjetit më të madh Earth Day Network.