Konferencë përmbyllëse “ Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete”

Ditën e mërkurë dt.12 qershor 2013 qendra EDEN organizoi në ambjentet e Hotel Rozafa, Shkodër, konferencën përmbyllëse të projektit “ Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete” .


Në këtë konferencë ishin të pranishëm përfaqësuesit e organizatës partnere në Mal të Zi, Sekretariati i Përbashkët Teknik (JTS), përfaqësues të qendrës EDEN, mësues dhe nxënës të shkollave 9-vjeçare ku u zbatua projekti në Shqipëri, përkatësisht në komunat Ana e Malit, Velipojë dhe Dajç.
Gjatë kësaj konference pjesëmarrësit patën mundësi që të njiheshin me një  përmbledhje të arritjeve të këtij projekti, me vështirësitë e ndeshura dhe me pozitivitetin e pritur nga komuniteti dhe nga shkollat pwr kwtw kësaj nisme . Në këtë konferencë u paraqitën vizatimet e punuara nga fëmijët në Shqipëri dhe Mal të Zi, duke u bazuar në tëmën për një mjedis të pastër; u realizua një ekspozitë fotografish me një përzgjedhje të fotove nga aktivitete të zhvilluara përgjatë gjithë projektit. Të ekspozuara në këtë mjedis ishin dhe tre vendet e para fituese të konkursit vizatimor ndërmet 2 vendeve. Për të qenë më afër pjesëmarrësve si zhvillim i projektit u shfaq një video e shkurtër e realizuar me praninë e nxënësve ku tregohej qartë dëshira e tyre për të përmirësuar ambjentet e tyre shkollore.


Mësuesit patën mundësi të shpehnin mendimet e tyre dhe të ndanin kënaqësinë e mundësisë së realizimit të këtyre projekteve në qytetin e tyre; fëmijët shprehën fjalët më të dashura për të gjitha aktivitetet ku kanë qenë pjesëmarrës aktiv.
Në zhvillim të projektit janë realizuar një seri aktivitetesh si psh: krijimi i patrullave ekologjike në shkolla, trajnimi i mësuesëve dhe fëmijëve për ndarjen e mbetjeve, realizimi i një konkursi vizatimor ndërkufitar, konkurs ndërkufitar dijesh për mjedisin , trajnim i banorëve të komunave mbi kompostimin etj.


Ky projekt kishte një rëndësi të madhe për organizatorët por veçanërisht për zonat ku u zbatua, për fëmijët mësuesit dhe vëtë komunitetin. Qendra EDEN shpreson që ky projekt të jetë një vazhdim i punës së ndërmarrë tashmë, dhe do të jetë një mbështetje për të vazhduar zbatimin e praktikave të mira në tre komunat Dajç, Velipojë, Ana e Malit
- shprehet Znj. Ermelinda Mahmutaj, drejtore ekzekutive Qendra EDEN

Projekti “Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete". është i mbështetur financiarisht nga Bashkimi Europian përmes programit ndërkufitar IPA 2007-2013. Projekti është zbatuar në qarkun e Shkodrës në komunat Dajç, Velipojë dhe Ana e Malit nga qendra EDEN si dhe në rajonin e Malit të  Zi nga FORS Montenegro në Bashkitë Andrejevica, Plav, Berane në periudhën prill 2012 - qershor 2013

Video “Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete”

Fotografitë nga Konferenca ne Facebook