AIC “Zgjedhjet qendrore...Jepi Shqipërisë një Zhvillim të Qëndrueshëm”

Qendra EDEN po zbaton fushaten " Zgjedhjet qendrore 2013...Jepi Shqipërisë një Zhvillim të Qëndrueshëm ". Fushata po zbatohet ne kater rrethe te Shqiperise ( Shkodër, Elbasan, Berat, Fushë Krujë) për të sjellë çështjet mjedisore dhe zhvillimin e qëndrueshëm përgjatë zgjedhjeve vendore 2013.

 

Qendra e Informacionit Aarhus (AIC) Shkodër po realizon lokalisht fushaten në qytetin e Shkodrës. Qëllimi kryesor është që, nga njëra anë, programet elektorale të çdo partie prezente në Shkodër të integrojnë më tepër aspektin e mjedisit duke marrë për bazë problematikat konkrete që paraqet ky qark dhe masa reale për zgjidhjen apo zbutjen e tyre dhe, nga ana tjetër, sensibilizimin e komunitetit që të mendojë për mjedisin përpara se të votojë. 

Në këtë sens, AIC Shkodër ka realizuar një punë paraprake të monitorimit të çështjeve kryesore mjedisore me filmime dhe intervista nga qytetarët e prekur ashtu si dhe ka studiuar programet elektorale të partive. Në fazën e dytë, AIC Shkodër ka realizuar disa takime me kandidatët e parë për deputetë për t’u sygjeruar integrimin e këtyre çështjeve në programet e tyre dhe vlen për t’u theksuar fakti që një pjesë e mirë prej tyre e konsideruan këtë takim pozitiv. Ku kryesisht janë prekur çështjet e energjisë alternative, mosshpërdorimi i burimeve  natyrore, përdorimin e tokës nga pronarët në mënyrë racionale, menaxhimi i mbetjeve urbane, etj.

Gjithashtu, në vazhdën e këtyre aktiviteteve, dhe për zgjedhje transparente, AIC Shkodër po organizon konsultime të hapura ndërmjet çdo partie kandidate në Shkodër dhe studentëve me qëllim që shqetësimet mjedisore të këtyre të fundit të dëgjohen nga politikanët e ardhshëm dhe të marrin përgjigje mbi rrugëzgjidhjet e mundshme që ata ofrojnë.

Në të njëjtën linjë, AIC Shkodër, po vepron edhe në komunitet ku për disa ditë rradhazi në  javën e parë të qershorit, bashkë me vullnetarët e qendrës, ka dalë në sheshet kryesore të Shkodrës me sloganin “Mjedisi i shëndetshëm është  e drejta dhe detyra ime! Unë  do votoj që  mjedisi ku jetoj të  përmirësohet!” Aktivitetet kanë  konsistuar në  marshime paqësore në  qëndër të  qytetit ku ka shumë  komunitet dhe janë  shpërndarë  mesazhe sensibilizuese për të  thirrur vëmëndjen e komunitetit dhe për të ndërgjegjësuar popullin që të mendojnë për mjedisin përpara se të votojnë. Duke shfrytëzuar rastin e ditës botërore të  mjedisit AIC Shkodër organizoi me datë  5 qershor 2013 një  paradë  me një  pjesë marrje shumë  të  lartë  të  të  rinjëve shkodranë  në  më nyrë  që  impakti në  komunitet të  ishte i konsiderueshë m. Këtë  ditë  morën pjesë  rreth 150 studentë  të  shkollave të  ndryshme ndërsa në  total u përfshinë  mbi 220 persona. 

 

“Zgjedhjet qendrore...Jepi Shqipërisë një Zhvillim të Qëndrueshëm” -Kjo fushate mbështetet financiarisht nga Programi i Granteve të Vogla të Komisionit për Demokraci, Sektori i Marrëdhënieve me Publikun të Ambasadës së SH.B.A-së në Tiranë dhe Kooperimit Austriak për Zhvillim.