Çështja e Kopshtit Botanik në tryezën e ndërkombëtarëve

Lufta e organizatave të shoqërisë civile për të shpëtuar Kopshtin Botanik në Tiranë duket se do të vazhdojë deri në gjetjen e alternativës më të mirë për ndërtimin e Unazës së Madhe të Tiranës pa cënuar institucionin akademik.

Qendra mjedisore EDEN, mbështetur nga organizatat e aleancës për mbrojtjen e kopshtit Botanik, i ka dërguar dje përfaqësisë ndërkombëtare ne Shqipëri, një letër ku kërkojnë mbështetjen në shpëtimin e Kopshtit Botanik në Tiranë. Në këtë lëtër vlerësohet rëndësia e Unazës së Madhe të Tiranës, por edhe vlerat unike të Kopshtit Botanik kombëtar.

Qendra EDEN vendos theksin mbi mungesën e proçedurave transparente gjatë planifikimit të projektit  për Unazën e Madhe të Tiranës si dhe përjashtimin e shoqërisë civile dhe vete institucionit përgjegjës për administrimin e Kopshtit Botanik, Fakultetit të shkencave të natyrës.

“Ne besojmë se këto praktika të mungesës së transparencës, mohimit të pjesmarrjes pulike në vendimarrje si dhe shkatërrimit të vlerave unike akademike të vendit, janë elemente kyçe që do të ndikojnë negativisht në rrugentimit, tashmë boll të ngadaltë, të Shqiperisë drejt Bashkimit Europian.”- shkruan Znj. Ermelinda Mahmutaj, drejtore ekzekutive e Qendres EDEN, në letrën drejtuar Delegacionit Europian dhe perfaqesive të tjera diplomatike në Shqipëri.

Qendra EDEN kërkon nga komuniteti i donatorëve në Shqipëri mbeshtetjen e tyre përmes influencimit të Qeverisë Shqiptare për të respektuar ligjet ekzistuese të shtetit Shqiptar si dhe konvetat që ka ratifikuar; konsiderimin e vlerave natyrore dhe akademike të një rendësie të barabartë me projektet e zhvillimit si dhe vlerësimin e alternativave të tjera për ndertimin e Unazës së Madhe të Tiranës pa prekur integritetin territorial te Kopshtit Botanik të Tiranës.

“Ne do ta vazhdojmë fushatën tonë për mbrojtjen e Kopshtit Botanik Kombetar deri në zbatimin e përpiktë të ligjeve Shqiptare në fuqi. Pavarësisht rëndësisë së ndertimit të Unazës së Madhe të Tiranes, autoritet Shqiptare nuk duhet të nenvlerësojnë vlerat akademike të të vetmit Kopësht Botanik në Shqiperi. Ky i fundit, ndër të tjera, përmbush nevojat akademike të me shume se njëmijë studentëve të Fakultetit të Shkencave të Natyrës çdo vit”  - thote Anisa Xhitoni, koordinatore për programin e informimimit dhe pjesmarrjes publike pranë Qendrës EDEN.    
 

Mund të shkarkoni letrën drejtuar Komunitetit Nderkombetar.