Workshop për zëvendësimin e sobave të drurit

Qendra EDEN është zbatuese në Shqipëri të projektit rajonal “Partneritet për Soba Druri eficente” dhe në datë 15 nëntor zhvilloi ëorkshopin online për përceptimin e banrëve në lidhje me mundësinë e ndryshimit të sobave të drurit.RES FoundationZ. Stevan Vujasinovic, RES Foundation dha një përshkrim të përgjithshëm të projektit dhe rëndësinë që ka zhvillimi i një projekti të tillë në rajon dhe sfidat e hasura. Kemi zona të ndryshme, klimë të ndryshmë, gjendje ekonomike të ndryshme, dhe produktet e këtij projekti do jenë në formën e një libri recetash që do I drejtohet politikëbërësve për të zgjedhur alternativën më të mirë për të përfshirë çdo shtresë shoqërore në skemën e ndryshimit të mënyrës së ngrohjes.

Takimi vijoi me prezantimin nga IDRA të studimit mbi përceptimin e banorëve rreth ndryshimit të mënyrës së ngrohjes.

Pjesëmarësit ndanë shqetësimin e tyre në lidhje me sobën e druve. Shpeshherë druri shihet si alternativa e vetme në zonat e ftohta për përballimin e dimrit dhe më të ndjeshmet janë zonat rurale në Shqipëri.

Pjesëmarrësit i qëndruan mendimit që më tepër informim dhe ndërgjegjësim dhe mbështetje financiare duhet të zhvillohet në mënyrë që qytetarët të përkrahin më shpejt ndryshimin e teknologjisë në mënyrën e ngrohjes.

Në fund takimi u mbyll me shfaqien e videos rreth realitetit në Shqipëri të ngrohjes me dru.

Në datën dy dhjetor 2021 do të mbahet takimi përmbyllës i projektit dhe ju ftojmë të merrni pjesë, për më shumë gjendet këtu informacioni rreth takimit përmbyllës.