Trajnimi "Vigjilenca Mjedisore" për përfaqësues të OSHC-të mjedisore

Web post photos template

Politik-bërja dhe vendimmarja mjedisore është në një fazë të rëndësishme për shkak të momentit të dialogut politik të Shqipërisë për integrimin e saj në BE (përafrimit të politikave mjedisore sipas acquis mejdisore/kapitullit 27).

Nisur nga kjo, roli i organizatave të shoqërisë civile është katalizator dhe i domosdoshëm për orientimin e politikave mjedisore vendase drejt modeleve të BE-së dhe nxitjen e pjesëmarrjes dhe transparencës së këtyre proçeseve. Për të rritur pjesëmarrjen dhe efektivitetin e ndërveprimit midis organizatave të shoqërisë civile dhe strukturave vendimmarrëse përgjegjëse për politkat mjedisore dhe energjetike, vigjilimi dhe pjesëmarrja e zëshme është e nevojshme.

Qendra EDEN, në datat 7 dhe 11 Tetor 2021, organizoi dy trajnime për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) mbi vigjilencën mjedisore me synim forcimin e rolit dhe pozicionit të OSHC-ve në proçesin e anëtarësimit të vendit në BE, fokusuar tek politikat mjedisore. Në këtë program trajnimi përfituan më shumë se +15 Organizata të Shoqërisë Civile mejdisore, por jo vetëm.

Përgjatë këtij trajnimi, përfaqësuesit e OSHC-ve u njohën me praktikën e vigjilencës mjedisore, hapat kryesorë në fillimin e një fushate vigjiluese, historikun e vigjilencës mjedisore në vend dhe rajon, raste të mundshme aktuale që mund të merren në vigjilim nga OSHC-të mjedisore. Ne vijim, pjesëmarrësit ndërvepruan për të ndërtuar plane për fushata vigjiluese mjedisore, duke e kombinuar me eksperiencën e tyre të mëparshme me njohuritë dhe aftësitë e përfituara përgjatë trajnimit.

Falenderojmë pjesëmarrësit për kontributin dhe angazhimin aktiv në diskutimet dhe punët në grup.

Web post photos template 1

Purple Welcome Google Classroom Header

Programi për ngritjen e kapaciteteve të OSHC në vigjilencën mjedisore vjen si pjesë e projektit “Fuqizimi i aktivizimit dhe kontributit të Organizatave të Shoqërisë Civile në integrimin e Shqipërisë në BE“, në zbatim nga Qendra mjedisore EDEN dhe EDMI, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA 2017.

 

Natyrë – Folklor – Kulinari në Bashkinë Has

Panaiti Green CRossMe datë 27.09.2021, për Ditën Ndërkombëtare të Turizmit u zhvillua në Bashkinë Has panairi “Natyrë – Folklor – Kulinari. Has porta më e rë e turizmit ndërkufitar” një bashkëorganizim midis qendrës mjedisore EDEN dhe Bashkisë Has.

Panairi i organizuar në shëshin "Pjetër Bogdani", përpara Bashkisë Has synon të promovojë Hasin dhe rajonin për vlerat natyrore, traditën, kulturën, energjinë dhe shpirtin e tij.

Më shumë se 20 fermerë, artizanë, nga Hasi, Kukësi, dhe Komuna Klinë paraqitën produktet e tyre duke përcjellë dhe më shumë rëndësinë e bashkëpunimit dhe të promovimit të vlerave ndërkufitar për zhvillimin e turizmit. Ky panair vjen edhe më i veçantë pasi promovon dhe praktikat e gjelbra të Bashkisë Has. Në kuadër të projektit “KAPËRCIM I GJELBËR – drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente” mbështetur me fonde të Bashkimit Evropian në Bashkinë Has është realizuar një investim për ndriçimin publik duke e bërë më eficent. Llampat e jashtme janë zëvendësuar me llampa LED si dhe po zhvillohen trajnime për rritjen e kapaciteteve të bashkisë dhe banorëve për praktikat e gjelbra dhe shërbimet e ekosistemit.

Panairi u përshëndet nga Kryetari i Bashkisë Has, Z. Liman Morina i cili nxiti që nisma të tilla për promovimin e zonës dhe zhvillimin e turizmit të zhvillohen sa më shpesh. Kjo pasi Hasi ka vlera ende të pa eksploruara të cilat duhet të reklamohen duke patur parasysh dhe rëndësinë që ka bashkëpunimi ndërkufitar me Komunën Klinë. Z. Morina përshëndeti dhe investimin inteligjent të realizuar në Bashki, ndriçim publik më eficencë me zëvendësimin e llampave të zakonshme me ato LED; planin e veprimit 5 vjeçar më të fundit të miratuar nga bashkia për Shërbimet e Ekosistemit

Prefekti i qarkut Z. Zenel Kuçana, theksoi se qarku i Kukësit ka nevojë që nisma të tilla të jenë të vazhdueshme për të forcuar midis nesh frymën dhe shpirtin e rajonit dhe për të nxitur investimet në zonë drejt praktikave të gjelbra.

Z. Aziz Desku Drejtor i Drejtorisë së Financave, Ekonomise dhe Zhvillmit, Komuna Klinë, shprehu kënaqësinë dhe nderin e tij për pjesëmarrjen në panair. Në kuadër të projektit të dyja bashkitë janë duke përforcuar bashkëpunimin midis tyre i cili do të shtrihet përtej dhe kohëzgjatjes së projektit.

Të pranishëm të tjerë në panair ishin nga Bashkia Tropojë, Bashkia Kukës, Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura Kukës, Përfaqësues nga Kosova, Ministria e Pushtetit Lokal, Organizata te shoqerise civile  etj të cilët përshënden njëzëri zhvillimin243149492 544942483271735 7705323999462845338 n rajonal dhe ndërkufitar sipas praktikave të gjelbra dhe sjelljen në vëmendje dy bashkitë Has dhe Klinë për praktikat e tyre deri tani.

Më tëj të gjithë të pranishmit patën mundësi që nëpërmjet shfaqies nga trupa artistike e Hasit, qëndrës kulturore, produktet e fermerëve dhe punët artizanale të vendosura në stenda të eksploronin më shumë natyrën, folklorin dhe kulinarinë e zonës.

Qendra EDEN dhe Bashkia Has falenderojnë të gjithë të pranishmit në këtë panair për energjinë e sjellë.

Ju mirëpresim në aktivitetet të afërta.

  • Fotografitë e panairit mund ti ndiqni në facebook-un e qendrës EDEN sipas linkut këtu.
  • Mbulim mediatik nga RTSH Kkukesi gjendet sipas linkut këtu

 

Panairi organizohet në kuadër të projektit ndërkufitar “Kapërcim i gjelbër– drejt ekonomisë së gjelbër vendore me investime inteligjente" i cili mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian zbatohet në Shqipëri nga Qendra mjedisore EDEN dhe Bashkia Has dhe në Kosovë nga Balkan Green Foundation dhe Komuna Klinë

 

Web footer Green Corss

 

[Thirrje për aplikim] trajnime mbi vigjilencën mjedisore

Every strike brings me closer to the next home run. 6

Thirrje për pjesëmarrje, dedikuar Organizatave të Shoqërisë Civile, për trajnimet mbi “Vigjilencën Mjedisore”, në kuadër të projektit e-ACT.

RRETH PROJEKTIT

Projekti “Fuqizimi i aktivizimit dhe kontributit të Organizatave të Shoqërisë Civile në integrimin e Shqipërisë në BE” (e-ACT) do të zbatohet për një periudhë 18 mujore në Shqipëri, dhe synon të forcojë rolin vigjilues dhe partneritetin e OShC-ve, për të rritur forcimin e zbatimit të politikave të rikuperimit të energjisë dhe të gjelbërta përmes monitorimit të drejtpërdrejtë dhe dialogut politik në kuadër të kornizës së para-anëtarësimit. Projekti zbatohet nga Qendra mjedisore EDEN dhe EDMI.

PËR T’U BËRË PJESË E TRAJNIMEVE PËR VIGJILENCËN MJEDISORE:

Në fazën e parë të zbatimit të projektit do të organizohen 3 trajnime për ngritjen e kapaciteteve të organizatave të shoqërisë civile (OSHC-ve) për vigjilencën mjedisore me synim forcimin e rolit dhe pozicionit të OSHC-ve në proçesin e anëtarësimit të vendit në BE, fokusuar tek politikat mjedisore.

Trajnimet e para për vigjilencën mjedisore, do të mbahen në Tiranë në datat 7 dhe 11 Tetor 2021.

Për t’u bërë pjesë e trajnimeve mbi vigjilencën mjedisore, duhet të ndiqni dhe të plotësoni hapat e mëposhtëm:

1. Të jeni i/e përfshirë dhe angazhuar në Organizata të Shoqerisë Civile (staf, vullnetarë, aktivistë, etj);
2. Të jeni i/e interesuar në proçesin e integrimit të vendit në BE, zhvillimin e politikave mjedisore në vend, dialogun politik mjedisor;
3. Të shprehni interesin për pjesëmarrje duke konfirmuar brenda datës 4 tetor në email-in Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. ose plotësoni google form në këtë link: https://forms.gle/BQjfFL1BJPeNHTjG7 
4. Programi është një ditor dhe ju ftojmë të shprehni interesin për pjesëmarrje për një nga datat, 7 ose 11 tetor 2021, duke cilësuar emrin e organizatës tuaj.

*Vendet janë të kufizuara për shkak të masave për të parandaluar përhapjen e COVID-19, ndaj ju ftojmë të shprehni interesin sa më shpejt që mundeni. Trajnimi do të zhvillohet në formë hibride (virutalisht dhe fizikisht).

Purple Welcome Google Classroom Header

Programi për ngritjen e kapaciteteve të OSHC në vigjilencën mjedisore vjen si pjesë e projektit “Fuqizimi i aktivizimit dhe kontributit të Organizatave të Shoqërisë Civile në integrimin e Shqipërisë në BE“, në zbatim nga Qendra mjedisore EDEN dhe EDMI, mbështetur financiarisht nga Bashkimi Evropian në kuadër të programit IPA 2017.

 

Bashkia Has dhe Komuna Klinë takim dy palësh

Takim midis dy kryetareve te bashkive

 

Lidhja ndërmjet Kosovës dhe Shqipërise po bëhet më e fortë përmes bashkëpunimit të Komunës së Klinës dhe Bashkisë Has

Kryetari i Komunës së Klinës Prof.Dr Zenun Elezaj dhe Kryetari i Bashkisë Has z.Liman Morina u takuan sot (datë:16.09.2021) në një takim të përbashkët në ambientet e Komunës Klinë.
Të pranishëm në takim nga Komuna Klinë ishin z. Aziz Desku, Drejtor i financave dhe Zhvillimit Ekonomik; z. Iber Elezaj, Drejtor i Shërbimeve Publike dhe Emergjente dhe nga Bashkia Has Z. Selim Lisha, Drejtor Drejtoria e Pyjeve; z. Hysni Morina, Përgjegjës i Turizmit. Të dy kryetarët diskutuan mbi zbatueshmërinë e projektit ndërkufitar “KAPËRCIM I GJELBËR – drejt ekonomisë së gjelbër vendore përmes investimeve inteligjente”, rezultatet e arritura dhe përfitimet që do të kenë këto dy komuna në mbrojtjen e mjedisit dhe stimulimin e ekonomisë së gjelbër.

Për më tepër, gjatë takimit u dakordësua për rritje të bashkëpunimit midis dy bashkive, shkëmbimin e përvojave në avancimin e turizmit, mbrojtjes së mjedisit dhe vlerave të përbashkëta që ndajnë si komuna.

*Projekti ndërkufitar “Kapërcim i gjelbër– drejt ekonomisë së gjelbër vendore me investime inteligjente" mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian përmes programit ndërkufitar Shqipëri-Kosovë dhe zbatohet në Shqipëri nga Qendra EDEN dhe Bashkia Has dhe në Kosovë nga Balkan Green Foundation dhe Komuna Klina

Web footer Green Corss

 


 

Buxhetim me pjesëmarrje ne Bashkine Has

Qendra mjedisore EDEN zhvilloi ne Bashkinë Has, 4 takime per banorët në datën 7 dhe 8 shtator 2021 në lidhje me buxhetimin me pjesëmarrje* në njësinë administrative Krumë dhe Golaj në lidhje me sugjerimet dhe komentet e Foto buxhetim me pjesemarrjebanorëve për buxhetin e parashikur për vitin pasues 2022.

Në këto takime morën pjesë rreth 35 pjesëmarrës me të cilët u diskutuan 5 programe buxhetore të përzgjedura nga 23. Programet buxhetore të përzgjedhura ishin:

  • Menaxhimi i infrastruktures ujitese,
  • Administrim pyje dhe kullota;
  • Rrjeti rrugor rural;
  • Menaxhimi i mbetjeve,
  • Menaxhimi ujerave te zeza dhe kanalizime

Duhet të theksohet që buxheti i Bashkisë Has në vitin 2020 ka qenë 450,277,495 ALL, nga të cilat 31% e këtij buxheti përfaqëson shpenzime administrative, 48% janë fonde për shërbimet sociale dhe pjesa tjetër fonde operative dhe rezervë. Vetëm 8% e buxhetit shkon për investim për zhvillimin e komunitetit dhe buxheti nuk përmbush asnjë nevojë për investime në sektorët dhe kategoritë e ndryshme të shërbimeve bashkiake. Kapacitetet financiare të Bashkisë Has janë më të ultat në nivel qarku.

Diskutimi i hapur ju referua: a) ndarjes buxhetore sipas rëndësise/prioriteteve të programeve dhe impaktit në popullatë e territor; b) ndarjes  sipas zonës urbane – rurale; c) metodës se grumbullimit të informacionit paraprak në lidhje me kërkesat buxhetore.

Një pjesë e mirë e banorëve të pranishëm në takim nuk kishin një informacion të detajuar në lidhje me buxhetimin me pjesëmarrja përpara nisjes së këtij procesi në bashki dhe kjo ishte një mundësi më shumë për të folur rreth shqetësimeve dhe nevjave që ka komuniteti. Sugjerimet u fokusuan kryesisht për përmirësimin e infrastrukturës për lidhjen më mirë të fshatrave midis tyre; për zhvillimin dhe më tej të turizmit duke krijuar mundësi bashkëpunimi dhe me zonat përreth; përmirësimin e ndërtesave të shkollave me izolim për përballimin e dimrit të ftohtë; shndërrimi I ndërtesave ekzistuese jo funksionalenë funksion të nevojave të popullatës si qendra me shërbime sociale për gratë, për të rinjtë, kopshte për fëmijët, çerdhe etj.; të planifikohen fonde në sektorin e bujqësise dhe ushqimit si dhe shërbimit pyjor përfshirë këtu infrastrukturën bujqësore, planifikimin e pikave të grumbullimit të produkteve kryesore bujqësore, këshillimit bujqësor e rural, mbështetjen e fermerëve etj.

Banorët u shprehën se edhe pse bashkia ka mundësi të vogla vendi ka mundësi të cilat janë ende të pa vlerësuara dhe zona ka mundësi për një zhvillim në sektorë të ndryshëm.

*Buxhetimi me Pjesëmarrje është një proces gjithёpёrfshirёs, i cili mundëson pjesëmarrjen e qytetarëve dhe të gjithë aktorëve të tjerë vendor në vendimmarrjen mbi përgatitjen dhe shpërndarjen e buxhetit vendor.
Buxhetimi me pjesëmarrje ёshtё njё proces qё drejtohet nga organet vendore tё qeverisjes (bashkia dhe këshilli bashkiak) në bashkëpunim me komunitetin. Ky proces duhet të garantojë pjesëmarrje, infomim mbi plan-buxhetin, përfshi investimet dhe shërbimet e planifikuara, dhe duhet t’i japë mundësi komunitetit të diksutojnë dhe adresojë çështje dhe përparësi të rëndësishme gjatë konsultimeve të plan-buxhetit. Në fund, ky proces duhet të sigurojё që fondet e planifikuara për shërbime dhe investime janë konsultuar dhe rekomandimët e komunitetit janë konsideruar për miratimin e njё buxheti publik vendor në përgjigje të nevojave dhe përparësive të komunitetit.