Pse Parlamenti Evropian duhet të bllokojë përpjekjet e Jean-Claude Junker për të ndryshuar politikat mjedisore të BE-së?

12 Shtator 2014

“Green10” janë të shqetësuar se vendimet e 10 shtator 2014 për strukturën e re të Komisionit Evropian, letrat e misionit, dhe zgjedhja e Komisionerëve,  tregojnë një përkeqësim serioz të mjedisit dhe një kthim mbrapa të angazhimeve ekzistuese të BE-së për një zhvillim të qëndrueshëm, efiçiencë të burimeve, cilësi të ajrit, mbrojtje të biodiversitetit dhe ndikim të klimës.
Kjo do të conte në zhgënjim të interesave të qytetarëve të BE-së, ku shumica dërrmuese e të
cilëve janë mjaft të ndjeshëm ndaj çështjeve të mjedisit.  Eurobarometri i veçantë 416,  tregon se që nga data 8 Shtator 2014 pavarësisht krizës ekonomike, 95% e 28.000 qytetarëve të intervistuar  shprehen se mbrojtja e mjedisit është e rëndësishme për ta personalisht dhe që më shumë duhet bërë në këtë drejtim. Ai tregon një shumicë solide të qytetarëve që mbështesin legjislacionin mjedisor të BE-së dhe që kërkon një zbatim më të mirë. Eurobarometri,  nuk tregon për kërkesa për liberalizim të mjedisit.
Kjo gjithashtu do të përfaqësojë një fakt të papranueshëm në heqjen e Programit Mjedisor të Veprimit (7EAP), një angazhim ligjërisht i detyrueshëm që ishte negociuar dhe rënë dakord nga Komisioni, shtetet anëtare dhe Parlamenti Evropian pak a shumë një vit më parë.
 Në praktikë, Presidenti i zgjedhur Juncker shfaqet kundra këtyre prioriteteve të detyrueshme.

Çfarë mund të bëjë Parlamenti Evropian?

Parlamenti Evropian duhet të reagojë me forcë për të parandaluar një axhendë e cila duket se fshin 30 vjet të politikës së mjedisit në BE pa debat demokratik.

 

 

Me shumë lexoni këtu.

Vizitorët në qëndrën e edukimit mjedisor EDEN

Nën temperaturat e nxehta te qershorit kur të gjithë nxënësit synojnë pushimin pranë detit , shumë të tjerë preferojnë të jenë pjesë e kampeve verore.

Sot më datë 27 qershor 2014 një grup nxënësish i moshave të ndryshme në planin e aktiviteteve të tyre të ditës kishin vizit në kopshtin zoologjik të Tiranës ku vizituan në të njëjtën kohë dhe qëndrën e edukimit mjedisor “EDEN”. 

Në këtë vizit nxënesit u njohën me ndërtimin pro mjedisit të qendrës ku ju shpjeguan panelet diellore, llampat LED dhe depozitimi i ujit të shiut. Nxënësve ju shpjeguan dhe funksionet e mjeteve të ndryshme që ndodhen në këtë qëndër si busulla , magnetë, hyrometri , shi matësi , matësi i lartësis së pemëve , celsat indentifikues të bimëve dhe të organizmave Galeoformues, lupë gota për insektet, termometra etj.

Prezantimi i “Shtëpizës së drurit” u pasua me një lojë edukuese në të cilën nxënësit pikturuan një segment lumi të vëzhguar gjatë eskursioneve të tyre mësimore. Më pas këto vizatime u diskutuan duke folur në këtë mënyrë për ndotjen e lumenjëve, rendesin e tyre dhe të një  ekosisitemi sa më të pastër e të qëndreshëm etj.

Vizatimet e nxënësve u vendosen nga nxënësit në muret e shtëpizëzës si një suvenir nga vizita e tyre
 

Korrupsioni është një pengesë serioze ne Evropen Juglindore

24 qershor 2014, Bruksel, Belgjikë -  Korrupsioni i nivelit të lartë në sektorin e energjisë po prek vendet në Evropën Juglindore. Me dhjetëra miliona euro janë  humbur gjatë dekadave të fundit në shtatë vende nga rajoni, vende të cilat janë pjesë të raportit “ Fitues dhe humbës: Kush Përfiton nga nivelet e larta të korrupsionit në sektorin e energjisë të Europës Juglindore?.  Ky raport është bërë i njohur ditën e sotme në Bruksel gjatë  Konferencës së Politikave të Nivelit të Lartë të BE-së mbajtur si zhvillim i Javës së Energjisë së Qëndrueshme 2014. Perfaqesues nga partneret shqiptar te projektit Politika te qendruehsme energjitike ne Evropen Juglindore, ishte Rita Strakosha nga Qendra Grupimi Ekolevizja.

OJF-të të cilat janë dhe autoret e raportit të korrupsionit i bëjnë thirrje Institucioneve të BE-së që të trajtojnë reformën në sektorin e energjisë  në Evropnë Juglindore si një prioritet urgjent.
“ BE-ja ka nevojë që ti kushtojë vëmendje të vecantë ngjarjeve në sektorin e energjisë duke përfshirë privatizimet dhe tenderimin për projekte të reja, si dhe mbikqyrjen për planet qeveritare të cilat shpesh dështojnë për të reflektuar qartë nevojat për një të ardhme të qëndrueshme të energjisë” , shprehet Garret Tankosić –Kelly, drejtor i SEE Change Net

 Raporti përmbledh raste të korrupsionit të nivelit të lartë , të cilat kanë goditur sektorët e energjisë në vendet nga ish-republika Jugosllavia plus Shqipëria, duke treguar me fakte se si korrupsioni është një pengesë e madhe për qëndrueshmërinë e sistemeve energjetike të këtyre vendeve. Raporti përfshin rastin e ish-kryeministrin kroat Ivo Sanader i cili u dënuar për marrjen e një ryshfeti në shumën 10.000.000 € nga kompania hungareze MOL, për ta favorizuar atë në tregun kroat, apo korrupsioni në masë i dyshuar ndërmjet manaxherëve serb të kompanisë EPS , gjë e cila ka dëmtuar ndjeshëm efektivitetin e firmës.

 
Dy raste të cilat trajtohen për Shqipërinë në këtë raport janë :

  • Investigimi rreth pastrimit të parave dhe
  • Çështja e konçesionit për HEC
     

Raporti një ndër rekomandimet më të forta që i drejton Shqipërisë është : Forcimi i rolit të prokurorit të përgjithshëm dhe të reformohet me urgjencë sistemi gjyqësor, në bashkëpunim me BE-në.


"Korrupsioni i nivelit të lartë dhe insititucionet e dobëta janë një pengesë serioze në rrugën  për një sistem të qendrueshëm energjitik në Evropën Juglindore” shprehet Marko Prelec, drejtor ekzekutiv i “Grupit Kërkimor të Politikave në Ballkan” dhe autori drejtues i raportit.
 
Duke folur për përmbajtjen e raportit, Dejan Milovac, zëvendës drejtor i organizatës antikorrupsion MANS nga Mali i Zi shprehet që: “ Ne si shoqëri, nuk duam të tolerojmë vjedhjen për të ardhmen tonë. Korrupsioni në sektorin e energjisë ndryshon plotësisht peizashin e një vendi”

Leila Biçakçiç, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Gazetari Investigative nga Bosnje dhe Hercegovinë tha se “Nevojiten më shumë raporte investiguese mbi korrupsionin në sektorin e energjisë. “ Duhet të kërkojmë më shumë transparencë nga qeveria. Kjo do ta vështorësonte ndodhinë e korrupsionit, sepse rritja e transparencës e dokumentimit dhe e procesit të vendimmarjes do ta bënte të vështirë korruptimin duke patur kaq shumë sy kontrollues. BE-ja duhet të vendosi kushtëzime më të forta për qeveritë të cilat janë duke aspiruar për tu bërë pjesë e EU-së në të ardhmen e afërme.


"Rreth 30 miliard euro janë planifikuar të shpenzohen në sektorin e energjisë në Evropën Juglindore deri në vitin 2020. Rajoni ka nevojë për burime të sigurta të energjisë dhe banorët kanë nevojë që kjo energji të jetë e pastër", shprehet Prelec. "Shtetet e Evropës Juglindore duhet të zbatojnë këto projekte të energjisë në mënyrë të pastër, transparente”


Dirk Buschle, zëvendës drejtor i Komunitetit të Energjisë, theksoi se BE-ja ka një grup të mirë të ligjeve për sektorin e energjisë të cilat mund të kontribuojnë në luftën kundër korrupsionit. "Ne kemi transpozuar këto ligje në një nivel shumë të lartë të pajtueshmërisë me standardet e BE-së. Hapi i fundit në transpozimin e legjislacionit do të ishte për ta aplikuar atë në mënyrë të hapur dhe transparente dhe kjo mund të parandalojë korrupsionin dhe ti japi institucioneve një avantazh për të krijuar besimin dhe për të hequr dyshimet për korrupsion. Në rajon, institucionet, gjykatat dhe autoritetet rregullatore për energji janë të dobët dhe nën një presion i cili është në rritje"

 
Opinioni i Buschle është se një organ gjyqësor neutral për zgjidhjen e konflikteve  për rajonin mund të jetë një zgjidhje, që mund të përfshijë edhe rastet e korrupsionit dhe transparencës, si një thelb të përvojës dhe besueshmërisë se BE-se në zbatueshmërinë e ligjit.

 

Raporti:Winners and losers - Corruption in the energy sector in south-eastern Europe (PDF)

Perfitues dhe humbes: kush perfiton nga korrupsioni i larte ne sektorin energjitik ne Evropen Juglindore (PDF)

Njoftimi per shtyp(PDF)


 

 

Korrupsioni ne sektorin e energjise

Në bazë të raportit të ri: Korrupsioni është një pengesë serioze për një sistemi të qëndrueshëm të energjisë në Evropën Juglindore

24 qershor 2014, Bruksel, Belgjikë-  Korrupsioni i nivelit të lartë në sektorin e energjisë po prek vendet në Evropën Juglindore. Me dhjetëra miliona euro janë  humbur gjatë dekadave të fundit në shtatë vende nga rajoni[1], vende të cilat janë pjesë të raportit “ Fitues dhe humbës: Kush Përfiton nga nivelet e larta të korrupsionit në sektorin e energjisë të Europës Juglindore?.  Ky raport është bërë i njohur ditën e sotme në Bruksel gjatë  Konferencës së Politikave të Nivelit të Lartë[2] të BE-së mbajtur si zhvillim i Javës së Energjisë së Qëndrueshme 2014[3]. Pwrfaqwsues nga partneret shqiptar te projektit Politika te qendruehsme energjitike ne Evropen Juglindore, ishte Rita Strakosha nga Qendra Grupimi Ekolevizja.

OJF-të të cilat janë dhe autoret e raportit të korrupsionit i bëjnë thirrje Institucioneve të BE-së që të trajtojnë reformën në sektorin e energjisë  në Evropnë Juglindore si një prioritet urgjent.
“ BE-ja ka nevojë që ti kushtojë vëmendje të vecantë ngjarjeve në sektorin e energjisë duke përfshirë privatizimet dhe tenderimin për projekte të reja, si dhe mbikqyrjen për planet qeveritare të cilat shpesh dështojnë për të reflektuar qartë nevojat për një të ardhme të qëndrueshme të energjisë” , shprehet Garret Tankosić –Kelly, drejtor i SEE Change Net

Raporti përmbledh raste të korrupsionit të nivelit të lartë , të cilat kanë goditur sektorët e energjisë në vendet nga ish-republika Jugosllavia plus Shqipëria, duke treguar me fakte se si korrupsioni është një pengesë e madhe për qëndrueshmërinë e sistemeve energjetike të këtyre vendeve. Raporti përfshin rastin e ish-kryeministrin kroat Ivo Sanader i cili u dënuar për marrjen e një ryshfeti në shumën 10.000.000 € nga kompania hungareze MOL, për ta favorizuar atë në tregun kroat, apo korrupsioni në masë i dyshuar ndërmjet manaxherëve serb të kompanisë EPS , gjë e cila ka dëmtuar ndjeshëm efektivitetin e firmës.

Dy raste të cilat trajtohen për Shqipërinë në këtë raport janë :

•Investigimi rreth pastrimit të parave dhe
•Cështja e konçesionit për HEC


Raporti një ndër rekomandimet më të forta që i drejton Shqipërisë është : Forcimi i rolit të prokurorit të përgjithshëm dhe të reformohet me urgjencë sistemi gjyqësor, në bashkëpunim me BE-në.

"Korrupsioni i nivelit të lartë dhe insititucionet e dobëta janë një pengesë serioze në rrugën  për një sistem të qendrueshëm energjitik në Evropën Juglindore” shprehet Marko Prelec, drejtor ekzekutiv i “Grupit Kërkimor të Politikave në Ballkan” dhe autori drejtues i raportit.

Duke folur për përmbajtjen e raportit, Dejan Milovac, zëvendës drejtor i organizatës antikorrupsion MANS nga Mali i Zi shprehet që: “ Ne si shoqëri, nuk duam të tolerojmë vjedhjen për të ardhmen tonë. Korrupsioni në sektorin e energjisë ndryshon plotësisht peizashin e një vendi”

Leila Biçakçiç, drejtor ekzekutiv i Qendrës për Gazetari Investigative nga Bosnje dhe Hercegovinë tha se “Nevojiten më shumë raporte investiguese mbi korrupsionin në sektorin e energjisë. “ Duhet të kërkojmë më shumë transparencë nga qeveria. Kjo do ta vështorësonte ndodhinë e korrupsionit, sepse rritja e transparencës e dokumentimit dhe e procesit të vendimmarjes do ta bënte të vështirë korruptimin duke patur kaq shumë sy kontrollues. BE-ja duhet të vendosi kushtëzime më të forta për qeveritë të cilat janë duke aspiruar për tu bërë pjesë e EU-së në të ardhmen e afërme.

"Rreth 30 miliard euro janë planifikuar të shpenzohen në sektorin e energjisë në Evropën Juglindore deri në vitin 2020. Rajoni ka nevojë për burime të sigurta të energjisë dhe banorët kanë nevojë që kjo energji të jetë e pastër", shprehet Prelec. "Shtetet e Evropës Juglindore duhet të zbatojnë këto projekte të energjisë në mënyrë të pastër, transparente”

Dirk Buschle, zëvendës drejtor i Komunitetit të Energjisë, theksoi se BE-ja ka një grup të mirë të ligjeve për sektorin e energjisë të cilat mund të kontribuojnë në luftën kundër korrupsionit. "Ne kemi transpozuar këto ligje në një nivel shumë të lartë të pajtueshmërisë me standardet e BE-së. Hapi i fundit në transpozimin e legjislacionit do të ishte për ta aplikuar atë në mënyrë të hapur dhe transparente dhe kjo mund të parandalojë korrupsionin dhe ti japi institucioneve një avantazh për të krijuar besimin dhe për të hequr dyshimet për korrupsion. Në rajon, institucionet, gjykatat dhe autoritetet rregullatore për energji janë të dobët dhe nën një presion i cili është në rritje"

Opinioni i Buschle është se një organ gjyqësor neutral për zgjidhjen e konflikteve  për rajonin mund të jetë një zgjidhje, që mund të përfshijë edhe rastet e korrupsionit dhe transparencës, si një thelb të përvojës dhe besueshmërisë se BE-se në zbatueshmërinë e ligjit.

Raporti i  plotë gjendet ne: http://bit.ly/1m9QDoQ

Një hartë e rasteve të korrupsionit të përshkruara në raport: http://bankwatch.org/SEE-energy-corruption

Organizatat partnere të projekti “ Politika per Energjine e qendrueshme ne Evropen Jug-Lindore” – SEE-SEP

SEE Change Net (Rajonal)
Analytica (Macedonia)
ATRC (Kosova)
Cekor (Serbia)
CPI (Bosnia dhe Herzegovina)
CZZS (Bosnia dhe  Herzegovina)
DOOR (Kroatia)
EDEN (Shqipëri)
Ekolevizja (Shqipëri)
Eko-Svest (Maqedoni)
Forum za slobodu odgoja (Kroacia)
Fractal (Serbia)
Front 21/42 (Maqedonia)
Green Home (Mal i Zi)
MANS (Mal i Zi)
CEE Bankwatch Network (Republika Ceke)
WWF (Itali)

Media contacts:

Masha Durkalić, Communication Officer, SEE Change Net, + 387 63 999 827, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Bojan Stojanović, Communications Officer, ËËF Mediterranean, +385 95 598 14 58, bstojanovic@ëëf.panda.org
Claudia Ciobanu, Media Officer, CEE Bankëatch Netëork, +485 14 399 727, claudia.ciobanu@bankëatch.org

Kontakte në Shqipëri:
Rita Strakosha, koordinatore Qendra Grupimi Ekolëvizja, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel: +355 448 15 271
Lira Hakani, koordinatore Qendra EDEN Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. +335 42 227 615

[1] Shqiperia, Bosnje dhe Hercegovina, Kroatia, Kosova, Maqedonia, Mal i Zi, Serbi
[2] http://www.eusew.eu/component/see_eventview/?view=see_eventdetail&eventid=1881
[3] www.eusew.eu
 

Draft VKM për shfrytëzimin e burimeve ujore dhe pozicionimi i rrjetit “Një sy për mjedisin”

Në datën 21 maj 2014 në ambjentet e Ministrisë së Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujrave u mbajt dëgjesa e publikut rreth draft VKM-në për “Miratimin e kushteve të posacme, dokumenteve shoqëruese, afatin e vlefshmërisë, formularëve të aplikimit për autorizim dhe leje, procedurave të shqyrtimit dhe vendimmarrjes, si dhe formateve të autorizimit dhe lejes për përdorim të burimeve ujore”.

Qendra EDEN ishte e pranishme në takim duke përfaqësuar rrjetin “Një sy për mjedisin” dhe shprehu vlerësimin e rrjetit për nismën e domosdoshme dhe emergjente në kuadër të menaxhimit të burimeve ujore në vend, si dhe theksoi mungesën në këtë draft të lidhjes së veprimtarisë së shfrytëzimit të burimeve ujore me ndikimin e tyre në mjedis, duke anashkaluar referimin e dy ligjeve të rendësishme në këtë drejtim sikundër janë Ligjin. nr. 10 440, datë 7.7. 2011 ”Për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis” dhe VKM Nr.994, datë 02.07.2008 Vendimi i Këshillit të Ministrave “Për tërheqjen e mendimit të publikut në vendimarrje për mjedisin”.

Këtë rekomandim rrjeti ja drejtoi edhe: Znj. Djana Bejko, Zv. Ministre, Ministria e Mjedisit; Z. Mihallaq Qirjo, Drejtor i Qendrës Rajonale të Mjedisit Shqipëri; Z. Eduart Cani, Expert Qëndra Rajonale e Mjedisit Shqiperi; Z. Irfan Tarelli, Drejtor i Ujitjes dhe Kanalizimit, Ministria e Bujqësisë;  Znj. Viola Saliaga, Ministria e Mjedisit, në forumin në kuadër të trajnimit “Ju keni një rol për të luajtur” organizuar sot (06.06.2014) nga Qendra Rajonale e Mjedisit në Hotel Tirana International.

Më të detajuara këto komente janë dorëzuar me shkrim në Ministrinë e Mjedisit dhe mund ti gjeni këtu