Vizitë në Qendrën Ekologjike të Edukimit Mjedisor “EDEN” në Tiranë

Data 5 qershor 2014 shënon Ditën Botërore të Mjedisit që prej vitit 1973. Këtë ditë Qendra EDEN e festoi duke ri-hapur qendrën Ekologjike të Edukimit Mjedisor “EDEN” pranë Kopshtit Zoologjik nëTiranë. Qendra është ndërtuar për here të parë në vitin 2007-2008 me mbështetjen financiare të Ambasadës Amerikane nëTiranë dhe Bankës ProCredit. Për shkak të ndërtimit të Unazës së Madhe të Tiranës në vitin 2011 kjo qendër u ç’montua. Rikthimi sërish në jetë i saj erdhi si pasojë e mbështetjes financiare të GEF/SPF (Global Environment Facility) Shqipëri.

Në këtë shtëpizë ekologjike ndricimi dhe ngrohja e ujit realizohen me panele diellore, furnizimi me ujë realizohet nga sistemi i grumbullimit të ujit të shiut dhe përfundon në një depozitë, është ndërtuar gropa septike e cila është lidhur me sistemin e kanalizimeve dhe shumë ide të tjera ekologjike janë në përpunim për të ardhmen ndërkohë që funskioni i saj kryesor është zhvillimi i Edukimit Mjedisor.
Aktiviteti u përshëndet nga drejtoresha e qendrës EDEN, Znj. Ermelinda Mahmutaj dhe Z. Arian Gace, koordinator i programit të granteve të vogla në GEF dhe vijoi me guidë të detajuar për fëmijët e shkollave, të kopshteve dhe për të pranishmit e tjerë  në ambjentet e jashtme dhe te brendshme të qendrës ekologjike.

Përvecse një model i gjallë se si mund të funksionojë një shtëpi ekologjike, kjo qendër përfaqëson insistimin e organiztës dhe të mbështetësve të saj që nisma të tilla të mos zhduken nga faktorë të ndryshëm por të qendrojnë fort në këmbë. Gjërat e mira duan punë dhe këmbëngulje për të qenë të qendrueshme!” – shprehet Z. Gace

Shtëpiza do të qendrojë vazhdimisht e hapur, dhe aktualisht skuadra e qendrës EDEN po punon në rimodelimin e prorgamit mjedisor që zhvillohet aty.  Kështu që qëndroni vazhdimisht të përditësuar me ne.

Ftojmë dhe falenderojmë fëmijët, nxënësit e shkollave të cilët do të mbajnë gjallë funksionin e kësajqendre; falenderojmë mbështetësit financiarë dhe bashkëpunuesit tanë që besuan në këtë ide dhe që ndihmuan në rivënien në jetë tësaj. Besojmë se kjo ditë është një urim i mire për këtë qendër.


 

Aktiviteti u zhvillua në kuadër të projektit “Promovimi i energjisë alternative me shembuj konkret në sytë e qytetarëve!” në partneritet me shoqatën “Together for life” i mbështetur financiarisht nga GEF Shqipëri.

Fotografite ne facebook
 

Visitors in the educational center for the environment EDEN

During the hot June days, when all of the students want to relax near the sea, a lot of other ones prefer to take part in summer camps .
Today, on the 27th of June 2014 a group of students with a variety of ages included in their daily schedule a visit in the Zoo of Tirana and they visited the educational center for the environment EDEN as well.
During this visit the students got to  know with the building process that was environmental friendly  of the center , where were explained the solar panels , LED lamps and the water  of the rain deposit. The students were informed about the several tools , that are in this center , such as  compass  , magnet, hygrometer, rain gauge , the tree-height gauge , identification keys of plants, loupe , glasses for insects, thermometers etc.

The presentation of the “Wooden House” had a lot of educational games, where the students drew a river segment, which had been monitored during their educational excursions. Then these drawings were discussed by talking about the pollution of rivers , their importance and the importance of a clean,stable ecosystem.

 The student’s drawings were put from the students on the walls of that small house as a souvenir from their visit.

Dita e Tokes 2014

 

 

 

Ditën e mërkurë datë 23 prill 2014, ora 09:00, te sheshi përprara Bashkisë Durrës u zhvilluan festimet për Ditën e Tokës 2014. Qendra EDEN,  si pjesë e rrjetit Ndërkombëtar të Ditës së Tokës  në bashkëpunimm të ngushtë me Ambasadën Amerikane Tiranë , qendrën Rajonale të Mjedisit (REC), Bashkinë Durrës  organizuan aktivitetin  me mesazhin “ Qytete të gjelbra”.

Në në këtë festim  ndryshe nga cdo vit tjetër zëvendës ambasadori i Ambasadës  Amerikane në Tiranë  Z. Henry V. Jardine, iu bashkua aktivitetit  gjatë turit të tij me bicikletë cili ka nisur që me datë 22 Prill nga qyteti i Shkodrës dhe do të përfundojë në Sarandë.

Aktiviteti filloj me fjalimet përshëndetëse për Ditën e Tokës nga Z. Henry V. Jardine, i cili falenderoi pjesmarrësit, organizatorët e  ketij aktivitetit dhe foli për rëndësinë e  kësaj  dite mjedisore që festohet në mbarë botën. Gjatë fjalimit të tij  ai theksoi në mënyrë të vecantë moton ”Jeto Gjelbër“.
Më pas fjalimet për rëndësin e kësaj dite u pasuan nga  Z. Arbër Braho nën kryetari i Bashkisë Durrës, Z. Mihallaq Qirjo Drejtor i REC Shqipëri dhe Znj. Ermelinda Mahmutaj Drejtore Ekzekutive e qendrës EDEN.

 

 

Festimi  në vijim vazhdoi me mini aktivitetet që u zhvilluan në këtë ditë për të ndërtuar shëmbuj të qytetit ekologjik: eko-monopoli me mesazhe mjedisore në të cilin  fëmijët luajtën dhe mësuan se sjellja e tyre e përditshme ndikon në mjedis. Në një pjese të sheshit u krijua nje mjedis ekologjik me nisma të vogla krijuese duke pikturuar gomat e përdorura të makinave duke i kthyer ato në vazo për të mbjellë lulet. U formua ekzpozita e energjisë ku u pasqyruan projekte mbi energjinë e rinovueshme të cilat janë zbatuar në Shqipëri dhe në një kënd të vogël femijët e shkollës 9-vjecare jo publike të Durrësit  “Mihal Ekonomi“ pikturuan cantat prej beze duke dhënë mesazhin e tyre për mjedisin. Nuk mund të lemë pa përmdenur Shkollën ”Eurovizion“ Tiranë të cilët cdo vit përkrahin Ditën e Tokës duke stiluar fustane me materiale të riciklueshme.
Ky festim në bashkëpunim dhe pjesëmarrjen e disa aktorëve tregon mundësinë e zhvillimit të qyteteve tona drejt një zhvillimi më të gjelbër.

 

Fotografite ne facebook
 

 

 

 

Takim koordinues

Në datën 17 prill 2014,  në zyrat e qendrës EDEN u zhvillua takimi i parë  koordinues i rrjetit “Një sy për mjedisin” , për fazën e dytë në kuadër të  programit "Mbështetje për  Organizatat Mjedisore të Shoqërisë Civile  në Shqipëri 2012-2015, SENiOR-A", i cili zbatohet nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC), Shqipëri dhe financohet nga Qeveria Suedeze.

Takimi u zhvillua nga ora 10:30-17:00 dhe   ishin të pranishëm drejtuesi dhe koordinatori i projektit për organizatat: Qendra EDEN- Tiranë,  Klubi Ekologjik Elbasan- Elbasan, Në mbrojtje të jetës dhe ekosistemit në zonën përeth Titan-Burizan- Fushë Krujë, Mbrojtja e Mjedisit Natyror- Berat,  Qendra e Informacionit të Aarhus-it - Shkodër, Qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim- Vlorë.
Qëllimi i këtij takimi ishte diskutim rreth strategjisë që ka rrjeti, diskutim për  aktivitetet e përcaktuara në kuadër të projektit, shtjellimi i planit të punës si dhe përcaktimi i metodikës së vlerësimit të situatës dhe vigjilencës mbi efektshëmrinë e shërbimit. Secila nga organizatat diskutoi dhe ndau ekserciencën e saj në lidhje me aktivitet e përcaktuara në projekt.

Ky takim shërbeu për të saktësuar punën e secilës organizat gjatë zbatimit të projektit, për forcuar punën e rrjetit dhe më e rëndësishmja për të përcaktuar një metodologji të përbashkët për vigjilencen dhe produketet që do të zhvillohen në kuadër të aktiviteteve të projektit.
 

Rritja e transparencës së industrive nxjerrëse

Në datën 20 mars 2014 qendra mjedisore EDEN dhe qendra për Kërkim Bashkëpunim dhe Zhvillim, (CRCD) dhe morën pjesë në takimin e titulluar “Promovimi i Iniciatives EITI dhe pjesëmarrja publike në nivel vendor”.

Takimi i mbështetur nga OSBE (Organiza për Siguri dhe bashkëpunim në Evropë, Prezenca  në Shqipëri) dhe organizuar nga EITI ( Sekretariati nisma për transparencë në Industrinë nxjerrëse) u mbajt në Pallatin e Kulturë në Patos. Në takim ishin të pranishëm Kryetari i bashkisë Patos, Kryetarët e Komunave Zharrez e Portez si dhe perfaqesues te Komunes Mbrostar, qytetare te Bashkise Patos, OShC, përfaqësues të agjencive te industrise nxjerrese si Bankers Petrolium dhe Stream Oil, etj.


Në këtë takim EITI shpjegoi nismën e këtij sekretariati duke ju referuar 5 parimeve kryesore te kesaj nisme e cila ka për qëllim të rrisi transparencën e industrive nxjerrëse në Shqipëri ne termat e:  a)  transparences se kontrateve te nenshkruara; b) publikimin dhe transparencen e te ardhurave dhe shpenzimeve te qeverise per te dhene zgjidhje realiste; c) rendesine e bashkepunimit mes organe qeveritare dhe komunitetit lokal  si  dhe d) te rrise transparencën financiare duke krijuar nje ambjent me terheqes per investimet vendase dhe te huaja.

EITI në bashkëpunim me organet lokale synon të krijojë një bisedë për të nxitur një presion pozitiv ndaj problematikave që ekzistojnë në këto zona.  

Kryetarët e perfaqesues te njesive vendore ne zonen e Patos-Marinzës u shprehën pozitiv ndaj këtij sekretariati duke uruar për një përfshirje të komunave ne bordin drejtues te ketij sekretariati dhe një dëgjim më të mira të problemeve të këtyre zonave

Madlina Puka nga CRCD pjesë e rrjetit “ Një sy për mjedisin”, shprehet : “Është e rëndësishme marrja në konsideratë e punës së organizatave të shoqërisë civile të cilat janë të njohura me politikat e industrive nxjerrëse,  kane nisur nje dialog mes tyre me qellim rritjen e perfitimit te komuniteteve lokale dhe është e nevojshme një bashkërendim më gjithëpërfshirës me pushetet lokale perkatese” .

Puna e EITI është në interes të rrjetit vigjilues “ Një sy për mjedisin”, duke qenë se një nga rastet monitoruese është dhe Bankers Petroleum që operon në zonën naftë-mbajtëse të Patos-Marinzës , rast i ndjekur në mënyrë të vecantë nga CRCD. Rrjeti Një sy për mjedisin, është formuar si zhvillim i programit SENIOR-A , mbështetur financiarisht nga Qeveria Suedeze dhe i menaxhuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit (REC)