Projekte

bas logo okTitulli i projektit:                Stimulimi i Pjesëmarrjes qytetare në proçesin e
                                            riciklimit përmes zbatimit të sistemit të përfitimit

Kohëzgjatja:                       Dhjetor 2017 – Nëntor 2019
Vendndodhja:                    Greqi, Shqipëri, Qipro, Maqedoni, Bullgari
                                                   Mbështetur nga:
                Projekt i bashkëfinancuar nga Bashkimi Europian
                                                                                               dhe fondet kombëtare të vendeve pjesëmarrëse
                                                   Buxheti:                             96,000 EUR

Projekti synon krijimin e strategjive lokale, planeve të veprimit dhe mjeteve në zonat partnere në mënyrë që të rritet përqindja e mbetjeve veçmas në burime të materialeve të riciklueshme. Forcimi i pjesëmarrjes aktive të qytetarëve për riciklimin e procesit.

photo

Titulli i projektit:                  “Le të mbajmë nën kontroll Mërkurin rreth nesh”
Kohëzgjatja:                         Dhjetor 2014 – Maj 2015
Vendndodhja:                      Vlorë 
Mbështetur nga:                  IPEN (Rrjeti Ndërkombëtar për Eleminimin e NOQ)
Buxheti:                                5,538 $

 Objektivat e këtij projekti janë informimi dhe edukuimi i publikut të Tiranës rreth rreziqeve nga mërkuri në produktet ushqimore dhe produkte kozmetike dhe adresimi i kushteve dhe përfitimeve të traktatit të Mërkurit te politikëbërësit shqiptarë. Përmes këtij projekti ne kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme të tilla si;

DSC01623Titulli i projektit:“Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitet “
Kohëzgjatja:                         Prill 2012 – Qershor 2013
Vendndodhja:                      Komuna Dajç, Ana e Malit dhe Velipojë, Shkodër
Mbështetur nga:                  Bashkimi Europian
Buxheti:                                79,548.00 Euro

Projekti ka për qëllim rritjen e njohurive të 800 nxënësve dhe 1000 qytetarëve nga 3 komuna në Shqipëri (Dajç, Ana e Malit dhe Velipojë) dhe nga 3 bashki në Mal të Zi (Berane, Plav dhe Andrijevica), në ndarjen e mbeturinave të veçanta përmes edukimit, medias dhe aktiviteteve për rritjen e ndërgjegjësimit përgjatë12 muajve.

Optimized IMG 0845Titulli i projektit: “Rritja e ndërgjegjësimit publik dhe gjenerimi i të dhënave
                              të reja
rreth ndotjes së Mërkurit në Shqipëri”
Kohëzgjatja:                 Janar – Gusht 2012
Vendndodhja:               Vlorë
Mbështetur nga:           IPEN (Rrjeti Ndërkombëtar për Eleminimin e NOQ)
                                            Buxheti:                        8,190 $

Projekti kishte për qëllim të vlerësonte nivelin e ndotjes së mërkurit në zonën pranë ish uzinës së PVC-ës në Pyllin e Sodës dhe rritjen e ndërgjegjësimit të komunitetit në Vlorë dhe Tiranë në lidhje me ndotjen nga mërkuri. Ideja e këtij projekti lindi duke marrë shkas nga raporti i fundit i UNEP i cili e identifikoi gjirin e Vlorës si një nga “Zonat e Nxehta” të ndotura me mërkur.