Botime

leter pozicionimi kryetari i bashkise web lojrat
Letër Pozicionimi

(9 Mars 2016)

Letër pozicionimi i organizatave mjedisore në Tiranë mbi vendimmarrjen në zhvillimet e projektit për ndërtimin e një këndi lojërash në “Parkun e Madh të Tiranës.

cover edukim mjedisor
Raport: Edukimi Mjedisor në Sistemin e Arsimit të Mesëm dhe Të Ulët

(Tetor 2015)

Raporti është publikimi i parë në rang kombëtar i cili paraqet rezultatet e një vlerësimi cilësor dhe sasior të konceptit të Edukimit Mjedisor në politikat e arsimit dhe praktikën mësimore. Vlerësimi tregon se politikat dhe dokumentat e arsimit në Shqipëri në përgjithësi pasqyrojnë në edukimin e brezave qëllime të rëndësishme që lidhen me mbrojtjen e mjedisit.