Botime

Raport kombetar"Zona e ndotur: “Hot Spot-i” i Mërkurit në Vlorë, Shqipëri

(Janar 2013)

Raporti është hartuar në zhvillim të fushtës ndërkomëbtare kundër mërkurit në peshq dhe në banorë, i cili u përqëndrua në Shqipëri tek ish-fabrika e braktisur e PVC-së klor-alkaline në Vlorë. Raporti pasyqron rezultatet e ndotjes nga mërkuri në peshqit e peshkuar në afërsi të Gjirit të Vlorës dhe se cila është rezikshmëria e mërkurit në banorë.

Një Projekt Monitorues Ndërkombëtar i Mërkurit në peshq dhe komunitet

(Janar 2013)

Raporti është përpiluar në kuadër të projektit “Projekt Monitorues Ndërkombëtar i Mërkurit në Peshq dhe Komunitet” i pari në llojin e tij që identifikon, nën një përpjekje të vetme, “hotspotet” e Mërkurit në botë. Në këtë raport mund të njiheni me zonat e nxehta të mërkurit të identigikuara në botë si dhe rezultatet e përqëndrimeve të tij në peshq dhe në banorë.

Grumbullimi i ndarë i mbetjeve ne shkolla dhe komunitete

(Dhjetor 2012)

Nëpërmjet këtij udhëzuesi mund të njiheni më koncepte bazë të kompostimit. Si realizohet kompostimi dhe teknikat e tij; pse duhet të realizojmë kompostimit dhe cfarë përfitimesh kemi ne. Udhëzuesi është hartuar në zhvillim të projektit “Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete”