Botime

ne riciklojme
Ne riciklojmë për një shkollë të pastër dhe të shëndetshmetër!

(Janar 2006)

Udhëzues për ndarjen dhe riciklimin e mbetjeve në institucionet arsimore të qytetit të Tiranës (Fokus në riciklimin e letrës) Përgatitur nga Qendra EDEN dhe Drejtoria e Pastrimit pranë Bashkisë së Tiranës, me mbështetjen e OSBE dhe Drejtorisë Arsimore të Rrethit Tiranë