Raport kombetar"Zona e ndotur: “Hot Spot-i” i Mërkurit në Vlorë, Shqipëri

(Janar 2013)

Raporti është hartuar në zhvillim të fushtës ndërkomëbtare kundër mërkurit në peshq dhe në banorë, i cili u përqëndrua në Shqipëri tek ish-fabrika e braktisur e PVC-së klor-alkaline në Vlorë. Raporti pasyqron rezultatet e ndotjes nga mërkuri në peshqit e peshkuar në afërsi të Gjirit të Vlorës dhe se cila është rezikshmëria e mërkurit në banorë.

Udhëzues për kompostimin - Komposto dhe ti

(Mars 2013)

Nëpërmjet këtij udhëzuesi mund të njiheni më koncepte bazë të kompostimit. Si realizohet kompostimi dhe teknikat e tij; pse duhet të realizojmë kompostimit dhe cfarë përfitimesh kemi ne. Udhëzuesi është hartuar në zhvillim të projektit “Grumbullimi i ndarë i mbetjeve në shkolla dhe komunitete”

Raport “Zgjedhjet qendrore 2013...Jepini Shqipërisë një zhvillim të qëndrueshëm!”

 (Qershor 2013)

Raporti përmban raste studimore të investimeve nga Intitucionet Ndërkombëtare Financiare (IFN) në vendet e Evropës Jug Lindor, duke zhvilluar dhe një analizë të situatës energjitke kundrejt targeteve të Bashkimit Europian Raporti është publikuar si rrjedhim i projektit “Politika të Qëndrueshme Energjitike në Evropën Juglindore ” në kuadër të Fushtës së alarmit.

Investimi me nxitim, pendimi me nge.

 (Qershor 2013)

Raporti përmban raste studimore të investimeve nga Intitucionet Ndërkombëtare Financiare (IFN) në vendet e Evropës Jug Lindor, duke zhvilluar dhe një analizë të situatës energjitke kundrejt targeteve të Bashkimit Europian Raporti është publikuar si rrjedhim i projektit “Politika të Qëndrueshme Energjitike në Evropën Juglindore ” në kuadër të Fushtës së alarmit.