Shkrime investigative mbi incineritorin e Tiranës

Projektit “Tu japim ZË qytetarëve - stimulimi i pjesëmarrjes publike mjedisore në Tiranë” mbështetur nga LëvizAlbania, fokusohet te transparenca e vendimmarrjes për impiantin e djegies së mbetjeve në Sharrë, Tiranë. Në vijim të zbatimit të projektit janë hartuar një seri shkrimesh investigative.

Portali në të cilin këto shkrimet janë publikuar është troc.al. Për shkak të shkrimeve sensitive drejtuar qeverisë,  të publikuara në vazhdimësi në këtë portal, si dhe shkrimet e fundit investigative të incineritorit të Tiranës, portal është mbyllur.
Deri në një njoftim të dytë për mundësinë e hapjes e tij  shkrimet investigative mund ti gjeni dhe këtu:

Faleminderit gazetares, Ola Mitre dhe të gjithë të intervistuarve që kanë kontribuar në realizimin e shkrimeve.