Ftese per Ditën e Tokes 2019

Dita Ndërkombëtare e Tokës 2019 ka për tematikë "Të mbrojmë speciet tona", sa e lidhur me biodiversitetin dhe vlerat e tij për ekzistencën e jetës nëdita e Tokes 2019 tokë, po aq adreson një nga faktorët më të fuqishëm dhe të rrezikshëm për zhdukjen e specieve, sikundër është menaxhimi i mbetjeve dhe mungesa e arritjes së targeteve për ripërdorimin dhe ricikilimin.

Këtë viti Ditën e Tokës do e festojmë në dy ditë dhe do jemi pranë jush:

  • Ditën e hënë datë 22 prill 2019: te Kopshti Zoologjik
  • Ditën e martë datë 23 prill 2019: te Parku te Piramida

Aktivitetet që do zhvillohen gjatë këtyre dy ditëve kanë për qëllim informimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për produktet miqësore me mjedisin, për ndërmarrjen e aksioneve të ndryshme për mbrojtjen e mjedisit, ndarjen e mbeturinave që në burim dhe paraqitja e skemës së riciklimit në zonën pilote të Tiranës.

Ju sigurojmë se do kënaqeni në këtë Ditë Toke me ne.

Ejani