Appealing and inspiring slogans for Climate Change

Loesje 1

Since September 2019, EDEN Center’s members and volunteers have been actively engaged in organizing and undertaking actions in boosting the efforts of mitigating climate change impacts in Albania by organizing Climate Strikes/Marches (as one of the founder organizations of the “Fridays For Future Albania” movement) in Tirana and enhancing youth role in these actions. The efforts in accomplishing the aim – system change and not climate change – goes on even empowered. Keep reading!

Throughout June-July 2020, EDEN center in the scope of the “Imperative slogans for Climate Change in Albania” project, supported by the Embassy of Netherlands in Albania, organized 4 virtual workshops “Loesje for Climate Change in Albania”, under the facilitation and methodology provided by the experts of “Loesje Netherlands” – a group of people who promote the creation of appealing and funny slogans that reflects the current world issues in order to make readers think and act on the topic the slogans are referring to. The principal aim of the workshops was focused on engaging the targeted group into developing and creating inspiring and funny slogans for Climate Change in Albania.

The 1st workshop was greeted by the Ambassador of Netherlands in Albania, Ms. Guusje Korthals Altes, which was enthusiastic for this collaboration between Netherlands and Albania in designing powerful awareness-raising messages for Climate Change as she greeted the participants quoting several Loesje’s slogans. Following, a welcoming presentation was also held by the Executive Director of EDEN Center, Ms. Ermelinda Mahmutaj, who emphasized the importance of exchanging experiences among European countries and especially when it comes to important topics like climate change.Loesje 2

Although the workshops were organized online due to COVID-19 situation, diverse key stakeholders became part of the workshops, including - Albanian climate and environmental experts, representatives of national and local environmental NGOs in Albania, representatives of public administration, academics, nature guides, etc.

The participants coming from different cities of Albania like Tirana, Kurbin, Belsh, Shkodër, Fier, Berat ect emphasized once more the importance of acting for climate change giving this topic as much visibility as possible. The participants also found the workshop very unique and interesting as they were all the time active and enjoying creating slogans from their own fantasy and inspiration. At the end of every workshop, they were all very curious and barely waiting to see what slogans would come out as a product of their own imagination.

The slogans compiled by the participants will be promoted in different innovative forms where printed posters will be distributed in public spaces like faculties, markets, busses and public institutions. There will also be painted several murals in Tirana and other cities and the campaign will be closed with a cycling march where youngsters will wear stamped T-shirts with Loesje’s slogans on climate change. Nice activities eh? To learn more about the project and its next steps/stages and to become part of them, stay tuned with the EDEN communication channels!


To appease your curiosity, we are sharing with you one of the slogans created during the workshops, the rest will be published in the following days.

"Climate change, don’t blame aliens for everything"

If you have any questions don’t hesitate to contact us – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

The 4 virtual workshops “Loesje for Climate Change in Albania” were organised by EDEN Center in collaboration with “Loesje Netherlands” in the frame of the “Imperative slogans for Climate Change in Albania“ project, supported by the Embassy of the Netherlands in Albania.

 

Nisma GREEN 27+

Logo Green27Rrugëtimi i Shqipërisë në procesin e integrimit evropian ka qenë dhe mbetet i gjatë në kohë dhe përpjekje. Ai ka filluar me aplikimin për anëtarësimin në BE në 28 Prill 2009. Dialogu i vazhdueshëm politik dhe ekonomik midis BE-së dhe Shqipërisë ka vazhduar përmes strukturave përkatëse në bazë të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit e cila u nënshkrua në Prill të vitit 2009. Këshilli Evropian i dha Shqipërisë statusin e vendit kandidat në qershor 2014. Qeveria e Shqipërisë është e angazhuar në reformat në lidhje me BE-në dhe në adresimin e prioriteteve kryesore të identifikuara për fillimin e negociatave.

Pas disa vitesh diskutimi, më në fund Këshilli i Evropës vendosi (Mars 2020) të hapë negociatat e pranimit të Shqipërisë në BE. Në muajt e ardhshëm, Komisioni do të paraqesë propozime për kuadrin e bisedimeve me Shqipërinë. Ky kuadër përcakton udhëzimet dhe parimet si prioritete të negociatave të pranimit të Shqipërisë si një vend kandidat. Opinioni i përgjithshëm pasqyron faktin se Kapitulli 27 nuk do të jetë ndër kapitujt më prioritarë për të filluar negociatat por Organizatat e Shoqërisë Civile Mjedisore kanë besim të fortë se gatishmëria dhe diskutimet për përparimin e vendit duhet të jenë një fillim i hershëm i punës.

Qeveria e Suedisë përmes Agjencisë Suedeze të Mbrojtjes së Mjedisit po mbështet punën e Republikës së Shqipërisë drejt një mjedisi më të mirë dhe zbatimin e përfitimeve mjedisore të BE-së nën Kapitullin 27 me kompetencat dhe njohuritë suedeze mbi rregulloret e BE-së dhe zbatimit të tyre. Burimi i financimit për këtë program mundësohet nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar (SIDA) në kuadër të zbatimit të programit SANE27.


Qëllimi dhe Objektivat e Nismës GREEN 27+
Grupimi GREEN 27+, i cili përbledh rreth 20 organizata mjedisore në mbarë vendin që kanë shprehur vullnetin dhe dëshirën për të qenë të përfshirë ne proceset dhe negociatat e vendit tonë me BE për Kapitullin 27: Mjedisi. I iniciuar nga Qendra Burimore e Mjedisit në Shqipëri (REC Albania) si organizatë drejtuese dhe Qendra Mjedisore për Zhvillim, Edukim dhe Rrjetëzim (EDEN), Instituti për Ruajtjen e Natyrës në Shqipëri (INCA) dhe Instituti i Kërkimeve Urbane (URI), me mbështetjen financiare dhe në bashkëpunim me Programin SANE 27 janë pëfshirë në zhvillimin e një programi mbështetjeje dhe rritje të kapaciteteve për shoqërinë civile, i cili synon mbështetjen e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE duke nxitur dialogun midis institucioneve qeveritare dhe OJQ-ve mbi legjislacionin mjedisor. Duke parë rezultatet e procesit të negociatave të deritanishme të BE-së, programi i parë pilot është krijuar duke kontribuar në proces me zhvillimin dhe artikulimin e pozicionit të OShC-ve në procesin e negociatave BE-Shqipëri në lidhje me çështjet e Kapitullit 27: Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike.

Objektivat specifike të GREEN 27+ janë:

  • Forcimi i kapaciteteve të OSHC-ve mjedisore për të mbështetur anëtarësimin e Shqipërisë në BE dhe nxitja e pjesëmarrjes së tyre proaktive dhe konstruktive në procesin e negociatave me BE-në;
  • Mbështetja për bashkëpunimin midis OJQ-ve për të formuluar dhe komunikuar qëndrime të përbashkëta për çështjet mjedisore;
  • Rritja e vetëdijes dhe stimulimi i rolit aktiv të shoqërisë civile të Shqipërisë për çështjet e anëtarësimit në BE;

Për të maksimizuar rezultatet e prekshme të kësaj nisme në mbështetje të procesit të anëtarësimit në BE, duke pasur parasysh nën-kapitujt tematikë të Kapitullit 27 (Mjedisi dhe Ndryshimet Klimatike) në harkun kohor të një viti janë prioritizuar:

  1. Legjislacioni horizontal,
  2. Mbetjet,
  3. Uji, dhe
  4. Ruajtja e natyrës.

Aktivitetet dhe rezultatet:
Programi me një kohëzgjatje njëvjeçare (Maj 2020 - Prill 2021) përkon me vitin e parë të hapjes së negociatave me Shqipërinë. Ai është strukturuar si rritje e kapaciteteve të OShC-ve, rrjetëzim dhe kontribut i drejtpërdrejtë përmes zhvillimit të raportit mbi opinionin e OShC-ve lidhur me përparimin e vendit në negociatat me BE-në. Mënyra të ndryshme për rritjen e kapaciteteve (kryesisht përmes takimeve dhe vizitave të shkëmbimit të përvojave) do të përdoren për të rritur kapacitetet e anëtarëve dhe ekspertëve të OShC-ve për tematikat e negociatave të BE-së, si dhe për të ruajtur kanalet e komunikimit dhe dialogut midis autoriteteve dhe shoqërisë civile, në mënyrë që të forcojnë ndikimin e tyre në proceset vendimmarrëse lidhur me procesin e negociatave me BE-në.

“Fuqizimi i kontributit të sektorit të shoqërisë civile në negociatat për anëtarësimin në BE për Kapitullin 27”


Job announcement - Financial Officer in Has, Albania

EDEN center in the framework of the project "GREEN CROSS – Towards Local Green Economies with Smart Investments" January 2020-May 2023, financially supported by the European Union under the Albania-Kosovo Cross-border Program under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) II, seeks to hire a Financial Officer in Has, Albania, on a part-time basis.
The person will be contracted for the period: May 1, 2020 - May 15, 2023

Please download the Terms of Reference for this position here.

Only selected applicants will be notified. The interview will be physical in Tirana or online/telephone, also considering at time of the interview the health emergency and the austerity measures put in place due to the COVID-19 virus.
The interested person should send a CV and letter of interest in albanian language at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by March 30, 2020 subject  "Financial officer in Has".

Job announcement - Local coordinator in Has, Albania

EDEN center in the framework of the project "GREEN CROSS – Towards Local Green Economies with Smart Investments" January 2020-May 2023, financially supported by the European Union under the Albania-Kosovo Cross-border Program under the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA) II, seeks to hire a Local Coordinator in Has, Albania, on a part-time basis.
The person will be contracted for the period: May 1, 2020 - May 15, 2023

Please download the Terms of Reference for this position here.

Only selected applicants will be notified. The interview will be physical in Tirana or online/telephone, also considering at time of the interview the health emergency and the austerity measures put in place due to the COVID-19 virus.
The interested person should send a CV and letter of interest in albanian language at This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. by March 30, 2020 subject  "Local coordinator in Has".

Leksione për të rinjtë mbi Ekonominë dhe Sipërmarrjen e Gjelbër!

88972404 2668941590030243 7300108646896107520 nQendra EDEN në kuadër të projektit “Ekonomia e Gjelbër për një Zhvillim Rajonal” organizoi rreth 15 orë leksione me nxënës të shkollave të mesme të qytetit të Tiranës dhe Cërrikut.

Objektivat kryesore të këtyre leksioneve ishin promovimi i rëndësisë dhe konceptit të Ekonomisë së Gjelbër dhe Sipërmarrjes së Gjelbër. Gjithashtu këto leksione u mbajtën nga Qendra EDEN për të promovuar rëndësinë e shoqërisë civile në sigurimin e mjeteve të pjesëmarrjes së qytetarëve, ndikimin dhe monitorimin e politikave publike për të rinjtë. Në atë mënyrë, të rinjtë gjithashtu do të jenë të motivuar të jenë qytetarë aktivë dhe të marrin një rol aktiv në zhvillimin e bashkësive të tyre dhe punën e shoqërisë civile.

Gjatë këtyre leksioneve u shpërndanë publikime rreth Ekonomisë së Gjelbër, Praktikave më të mira rreth kësaj cështje si dhe manual rreth Sipërmarrjes së Gjelbër.

Projekti mbështetet nga Bashkimi Evropian dhe realizohet në partneritet me organizatën FORS Mal i Zi i cili është dhe koordinatori i projektit, Qendra EDEN nga Shqipëria, SMART Kolektiv nga Serbia, Qendra për përkrahje dhe zhvillim nga BiH, EKO Svest nga Maqedonia dhe Shoqata Slap nga Kroacia. Ndiqni për më shumë fotot në facebook!

Për më shumë informacion mbi projektin mund të kontaktoni Albana Joxhe,
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Qendra EDEN.