OPEN CALL FOR PROPOSAL PROPOSALS!

OPEN CALL FOR PROPOSAL PROPOSALS - Support for civil society organizations under the GEAR project - Green Economy for Advanced Region

Call Reference Number: GEAR / 2017 / 394-354 / Al
Financed by European Union in the framework of the Civil Society and Media Program 2016-2017!
Contracting Authority: EDEN Center
Deadline for submission of applications:
3rd of July 2019, at 4 p.m.

Call for Proposals
EDEN Center - Environment Center for Development, Education and Networking is publishing a Call for Proposals within the project "GEAR - Green Economy for Advanced Region“in order to support local civil society organisations in increasing their contribution in the area of environmental protection. The project GEAR - Green Economy for Advanced Region“is financed by the European Union within the Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017.

Who can apply?

Civil society organisations registered in accordance with the existing laws of Albania, which fulfil the following conditions have the right to apply within this Call:
• be legal persons
• be non profit making
• be civil society organisations
• be nationals of Albania, i.e. have been established in Albania
• be registered 6 months prior to the deadline for submission of project proposals
• be directly responsible for the preparation and management of the action with their co-applicant(s) not acting as an intermediary.
• work in the following areas: Sustainable development, environmental protection and climate change, socio-economic development, education, social policies and services, youth work and policies, volunteering, rural development and similar.

The Fund available for this Call for Proposals is 30.000 EUR
Duration of Grant Application: The period of implementation of projects funded through this call for applications is: minimum 6 months and maximum 12 months.
Sub-Grant Size: The total project budget for each grant requested through this Call for Proposals should be:
Minimum EUR 5000
Maximum EUR 6000

Number of submitted project proposals: The applicant may not submit more than one application under this Call for proposals. The applicant may be co-applicant in no more than one another application under this Call for proposals.
A co-applicant may be involved in two applications under this Call for proposals.
Language of the Project Proposal: Project proposals should be prepared and submitted in Albanian language, according to the published application formats.

Application Procedure: Organizations interested in submitting a Project Proposal for this Call must complete and submit the following documents that you find in the Application Documentation Package:
A. Application Form (including a Declaration signed and stamped by the applicant, Mandate for co-applicants, if any, and a checklist)
B. Budget (budget and justification)
C. Logical Framework Matrix
With the application package, the applicants must submit the following supporting documents:
• A copy of the Decision on the enlisting of the CSO into the Registry of the competent body for the applicant and co-applicant(s) (with visible signature and stamp of the competent body);
• A copy of the Statute of the organisation for the applicant and co-applicant(s) (with visible signature and stamp of the authorised representative of the CSO);
• A copy of the balance sheet and the profit and loss account of the organisation for 2017 and 2018 for the applicant;
• Original Legal entity sheet of the applicant and co-applicant(s) (Annex D in the application package) signed and stamped by their authorised representatives. The document is completed electronically;
• Original financial identification form of the applicant (Annex E in the application package) signed and stamped by an authorised representative of the applicant and certified by the bank where the applicant has the account. The document is completed electronically.

The application package (in an envelope) and the supporting documents (in another envelope) are jointly placed in a sealed envelope with
the reference “Support to projects of civil society organisations (CSOs) within the project "GEAR – Green Economy for Advanced Region“ delivered by hand or by mail until 3rd of July 2019, at 4 p.m. at the following address:
EDEN Center
Address: "Bogdanët", Pall. 7 katësh, Kati 4, Ap.33, Njësia administrative 10, Kodi postar 1025, Tirana, Albania
Information and Support: For more information, read / download the Guidelines for Grant Applicants. Please refer to this Corrigendum of the guideline, to be downloaded here
Questions can be sent by June 18, 2019 to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Answers will be published within June 24, 2019 on the EDEN website: www.eden-al.org.

DOCUMENTS TO BE COMPLETED
Annex A: Grant application form (Word format)                                                              Download
Annex B: Budget (Excel format)                                                                                   Download
Annex C: Logical framework (Word format)                                                                    Download
Annex D: Legal entity sheet                                                                                         Download
Annex E: Financial identification form                                                                            Download

DOCUMENTS FOR INFORMATION
Annex F: Standard grant contract                                                                                Download
Annex II: General conditions                                                                                       Download
Annex IV: Standard request for payment                                                                      Download
Annex V: Model narrative and financial reports                                                          
- Model_Interim narrative report                                                                                   Download
- Model_Final narrative report                                                                                      Download
- Template of financial report                                                                                       Download
Annex VI: Standard template for transfer of ownership of assets                                    Download
Annex VII: Procurement rules for grant Beneficiaries                                                     Download     

CORRIGENDUM No 1 to the Guidelines for grant applicants                                   Download

Ftesë për workshop mbi Ekonomine Qarkulluese

Qendra mjedisore EDEN do të zhvillojë në datat 20 - 21 qershor 2019 (e enjte – e premte) në Tiranë workshopin me temë “Të njihemi me ekonominëCorporateWellbeingWorkshopsSydney qarkulluese - një qasje e re për një shoqëri aktive”.
Qëllimi i workshopit është që të rritet informimi dhe ndërgjegjësimi i organizatave të shoqërisë civile dhe i bizneseve rreth temës së ekonomisë qarkulluese për të zbatuar më tej aksione konkrete që sjellin përfitime në punën e tyre sipas konceptit. Workshopi do të jetë një kombinim i dijes dhe i pjesës praktike për ti ardhur në ndihmë qëllimit të veprimtarisë dhe aktiviteteve që zhvillojnë organizatat dhe bizneset. Çështje si “Çfarë është ekonomia qarkulluese? Si lidhet ajo me të përditshmen? Çfarë mundësish ofron? Si mund të zbatohet? Janë disa prej pikave që do trajtohen në këtë workshop.

Janë të mirepritura për të aplikuar bizneset dhe Organizatat e shoqërisë civile me fokus mjedisor dhe social. Për të aplikuar ju lutem plotësoni formatin online duke klikuar këtu, deri në datë 12.06.2019. Organizatat dhe bizneset e përzgjedhura do të njoftohen me një komunikim të dytë rreth programit të detajuar dhe të dhënave të tjera që lidhen me workshopin

Të gjitha kostot që kanë të bëjnë me akomodimin, transportin publik dhe ushqimin tuaj në ditët e workshopit, 20-21 qershor 2019, në Tiranë do të mbulohen nga projekti.

Për çdo sqarim ju lutem kontaktoni në This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dhe This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Workshopi zhvillohet në kuadër të projektit “Vënia në pah e Ekonomisë Qarkulluese- si një përqasje e re për një shoqëri aktive mbështetur financiarisht nëpërmjet Co-PLAN (Instituti për Zhvillimin e Habitatit), me fonde të Bashkimit Evropian, në kuadër të projektit ENV.Net Faktorizimi i Portofolit Mjedisor për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë në Agjendën e Politikave të BE-së.

 

 

Shperndarja e koshave-BAS

Ditën e premte, datë 31.05.2019 Qendra EDEN realizoi shpërndarjen e koshave për bizneset e lokalizuara në zonën pilot. Shpërndarja u realizua ngashperndarja e koshave grupi i motivuar i të rinjve vullnetarë të EDEN, të cilët e kanë ndjekur këtë projekt hap pas hapi, duke filluar me realizimin e pyetësorëve, trajnimin e stafit mbi ndarjen e mbetjeve në burim dhe së fundmi me shpërndarjen e koshave dhe qeseve. I gjithë projekti I bëri të rinjtë ta prekin më afër ndryshimin që mund të sjellë pasioni dhe puna për një mjedis të qëndrueshëm. Shpërndarja u realizua në kuadër të projektit “Benefit As you Save –“BAS”, Stimulimi i pjesëmarrjes qytetare në procesin e riciklimit përmes zbatimit të sistemit të përfitimit" pjesë e Programit Rajonal Interreg V-B " Ballkan-Mesdhe 2014-2020.

BAS project by EDEN volunteers

For the last few months (February - May 2019), our volunteers have been tirelessly working on the BAS project “Simulation of Civic Participation in the process of recycling through implementation of a benefitting system, part of the regional project Interreg VB "Balkans - Mediterranean 2014-2020” , taking the slogan “ BAS for my Tirana“ - “BAS për Tiranën time“ literally and helping the project move forward in every way they can.

Since the first training by project coordinator, it has been obvious that the volunteers from different educational backgrounds all are very eager to support us.

Within two weeks, 26 of us visited in a pilot area every business - be it a restaurant, bar, café, shop, market, etc.- and took different information from them, all theBas volunteers while using the GIS system to create a map to use during the implementation of the pilot plan.
Simultaneously, they were the first to directly cooperate with the people in the sector in question, so they were also asked to report the overall "feeling" of them. Fortunately, they had a rather positive outlook on the progress: “While some were not quite informed about the exact process of recycling, they were very open about learning and many saw the importance of changing our behavior and mentality concerning waste“, one of them said about her experience.
On top of it, they were able to inform them about the idea of BAS and the pressing matter of handling our waste responsibly.
In the course of the project, they are also going to be the ones handling the distribution of the green bins whilst giving the participants a short training on how to separate correctly.
And afterwards, they are going to keep on having an eye on all the businesses, open for questions, suggestions and cooperation, as they also monitor the amount of waste being recycled together with them.

Lastly, they will join us when visiting the schools in the district and help us promote the significance of recycling to the young students in order to be as sustainable in our cause as possible: While this generation is already starting to implement the first ideas of responsible waste management, the next one is already getting prepared to take it a step further and grow up with a healthy attitude towards waste!
We are looking forward to the final outcome and are certain and thankful of the support of our volunteers!

Guidat e reja Natyrore në EDEN

Guidat e reja Natyrore në EDEN – Ambasadorët për një zhvillim të qëndrueshëm
GN 1
- Çfarë është një Guidë Natyrore?
- Si ndryshon ajo nga një Guidë Turistike?
- Si mund të bëhemi ne Guidë Natyrore?


Këto janë vetëm disa nga pyetjet që kanë ardhur në vazhdimësi nga të rinjtë vullnetarë në Qendrën EDEN
Të nxitur nga kurioziteti dhe dëshira e tyre e madhe për të mësuar më shumë, Qendra EDEN në bashkëpunim me trajnerin Altin Sula, organizuan trajnimin me temë: “Si të bëhesh Guidë Natyrore?” Trajnimi u zhvillua në katër ditë në datat 11, 12 dhe 18, 19 Maj dhe ishte i përbërë nga 75% teori (zhvilluar në ambientet e Qendrës EDEN) dhe 25% praktikë (zhvilluar në malin e Dajtit). Pjesëmarrës në trajnim ishin 20 të rinj energjikë me një qëllim të përbashkët: për një mjedis të shëndetshëm.

Gjatë trajnimit të rinjtë patën mundësinë të zhvillonin njohuritë dhe aftësitë e tyre në fushën e guidimit në natyrë. Ndër të tjera, disa nga pyetjet që grupi mori përgjigjie me anë të trajnimit ishin: Cilat janë detyrat e një guide natyrore? Cilat janë teknikat e komunikimit dhe si t’i përshtasim ato në varësi të target grupit tonë? Si të manaxhojmë grupin (konfliktet, vështirësitë, motivimin, etj)? Si të ndërtojmë një itinerar dhe pjesët përbërëse të tij? Si të njohim florën dhe faunën e një destinacioni? Si të reagojmë në raste paniku, aksidentesh, etj?

Në përfundim të trajnimit, të rinjtë u shprehën më të motivuar dhe me vetbesim të lartë se e shohin të ardhmen e tyre GN 2në tregun e Guidave Natyrore, me misionin e qartë për të promovuar pasuritë natyrore dhe për ta ruajtur mjedisin të shëndetshëm.

Këta të rinj nuk janë Guidat e para Natyrore në EDEN. Grupi i parë është krijuar në vitin 2004 dhe që prej asaj kohe janë përfshirë në projekte të ndryshme si: Ambasadorët e Natyrës, Qendra e Edukimit Mjedisor në Kopshtin Zoologjik, Të kthejmë në jetë lagunën e Karavastasë, Orë të hapura dhe guida në natyrë në kuadër të projektit CLEEN, etj. Në kuadër të këtyre projekteve grupi i Guidave të Natyrës ka ndihmuar në zbulimin e itinerareve të reja natyrore, publikimin e manualeve natyrorë, guidimin e grupeve të ndryshme në natyrë etj.

Sot, pas 15 vitesh Altini, si një nga Guidat e para Natyrore trajnon brezin e ri të të rinjëve duke vazhduar një traditë të cilën në shpresojmë ta ruajmë sa më gjatë.

Për më shumë fotografi ndiqni në facebook të qendrës EDEN, duke klikuar këtu