Study visit on Green Economy in one of the greenest cities- Osijek, Croatia

59380477 1294659124043097 5046516547653206016 nOn 1 March 2018, EDEN Center started with the implementation of a new project “GEAR – Green Economy for Advanced Region” with the aim of increasing the activities and impact of civil society organizations from Albania, Montenegro, Serbia, Bosnia and Herzegovina and Macedonia in the environmental protection through networking strengthening their capacities and promoting green economy. Until now three trainings were developed in Albania with the topics of Green Economy, Public Advocacy and Lobbing and Project Cycle Management.

The next phase of the three year project was a study visit on Green Economy on 13-17 of April, in one of the greenest cities Osijek, Croatia. On this study visit participated representatives of organizations of civil society from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, North Macedonia, Montenegro and Serbia all partners of this project.

Albania was represented by 6 participants working in different fields of civil society, in different cities of Albania and interest in Green Economy. During this visit, the participants had the opportunity to visit several examples of green entrepreneurship like Green houses and schools, Eco centers, Recycling companies, Solar Panels, etc. All this examples attracted the participant’s attention as they were very curious and asked a lot of constructive questions.
This experience filled them with new ideas, that they barely wait to implement this ideas in their cities and their organizations with local people.

The project is financed by the European Union with Civil Society Facility and Media Programme 2016-2017 and the next activity will be three training courses in Macedonia.

‘Till then, we’ll keep you in touch! Enjoy the pictures on Facebook page!

Ftese per Ditën e Tokes 2019

Dita Ndërkombëtare e Tokës 2019 ka për tematikë "Të mbrojmë speciet tona", sa e lidhur me biodiversitetin dhe vlerat e tij për ekzistencën e jetës nëdita e Tokes 2019 tokë, po aq adreson një nga faktorët më të fuqishëm dhe të rrezikshëm për zhdukjen e specieve, sikundër është menaxhimi i mbetjeve dhe mungesa e arritjes së targeteve për ripërdorimin dhe ricikilimin.

Këtë viti Ditën e Tokës do e festojmë në dy ditë dhe do jemi pranë jush:

  • Ditën e hënë datë 22 prill 2019: te Kopshti Zoologjik
  • Ditën e martë datë 23 prill 2019: te Parku te Piramida

Aktivitetet që do zhvillohen gjatë këtyre dy ditëve kanë për qëllim informimin dhe rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për produktet miqësore me mjedisin, për ndërmarrjen e aksioneve të ndryshme për mbrojtjen e mjedisit, ndarjen e mbeturinave që në burim dhe paraqitja e skemës së riciklimit në zonën pilote të Tiranës.

Ju sigurojmë se do kënaqeni në këtë Ditë Toke me ne.

Ejani

4th Transnational meeting in Tirana 19/03/2019

IMG 4602The 4th Transnational BAS Conference

Tirana, March 19th 2019

On March 19th 2019, the Municipality of Tirana in cooperation with the EDEN Center, hosted the 4th International Conference “BAS for my Tirana” in the framework of the project Benefit As you Save – “BAS”.

The conference aimed at presenting a project that brings a new initiative in the recycling process in Tirana, encouraging the community, institutions and businesses to recycle more and consider this process as a benefit system.

During the conference held their word Mr. Genci Kojdheli, General Director of Strategic Projects and Economic Development, Mrs. Adela Abazi Director of European Integration and EU Projects. Furthermore, the BAS Project Partners, Nea Filadelfeia-Nea Chalkidona, Limassol Municipality -Cyprus, Sofia Municipality- Bulgaria, Tirana Municipality – Albania, Environmental Center for Development Education and Networking Albania -EDEN center, University St. Kliment Ohridski-Bitola – North Macedonia have presented their practices of BAS Plan.

A series of discussions were made about the application of recycling process by citizens, business companies and institutions in the selected project area. Participants were interested in the models and positive practices applied by other countries in the region.

Guroret në Shqipëri dhe ndikimi i tyre në mjedis.

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit pezulloi pak kohë më parë lejet mjedisore të 9 guroreve në Malin e TomorritDy shkeljet më të rënda të konstatura ishin: ndryshimi i koordinatave të gërmimit nga leja në terren dhe e dyta: mungesa e zbatimit të detyrimit ligjor për rehabilimin e zonës së gërmuar …”.

Duke u nxitur jo vetëm nga media, por dhe nga raportimet e ndryshme të banorëve për veprimtarinë e gurore dhe për ndikimin e pakthyeshëm nëTomorr gurore 1 mjedis, qendra EDEN është duke ndjekur projektin “Rehabilitimi i Parkut Kombëtar të Tomorrit” mbështetur nga WWF Adria.
Për këtë projekt qendra EDEN ka zhvilluar një vizitë (5-7.03.2019) në Malin e Tomorrit, si një nga terrenet më karakteristike të veprimit guroreve në vend. Vizita ka patur për qëllim jo vetëm për të parë situatën nga afër, por dhe për të kontaktuar aurotetet lokale në lidhje me përgjegjësitë dhe aksionet e tyre për çështjen. Me ndryshimin e sipërfaqes së Parkut Kombëtar të Malit të Tomorrit në sipërfaqen e tij janë përfshirë tashmë dhe 12 gurore të cilat ndodheshin jashtë zonës së Parkut Kombëtar, 467, datë 26.7.2018 “Për zgjerimin e sipërfaqes së parkut kombëtar". Aktiviteti i këtyre guroreve në malin e Tomorrit, edhe pse momentalisht i ndaluar, mbetet përsëri në një çështje e nxehtë. Dëmtimi i malit i shkaktuar nga guroret e vendosura aty, vihet re dukshëm me sy të lirë. Ngjyra mbizotëruese e peizazhit është e shpateve të malit të gërruera, duke mos i lënë vend gjelbërimit, naturës të zhvillohet e lirë aty.

Autoritetet lokale si Agjencia Rajonale e Zonave të Mbrojtura-Berat, Inspektorati i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit, dega rajonale Berat janë ndër njësitë më vigjilente në zonë në lidhje me veprimtarinë e Guroreve. Duke filluar nga viti 2015-2019 në total janë evidentuar nga Agjencia Rajonale a Zonave të Mbrojtura Berat 26 raste të guroreve me shkelje në veprimtarinë e tyre bazuar në lejen mjedisore. AdZM, për të vijuar më tej me funksionin e tij si autoritet, pra jo vetTomorr gurore 2ëm në evidentimin e rastit, por dhe për zgjidhjen e tij komunikon me policinë e shtetit. Nga ana tjetër kompanitë e guroreve duhet të bëjnë një rehabilitim progresiv të veprimtarisë së tyre. Me sy të lire kjo vihej re, që rehabilitimi jo vetëm që nuk ka ndodhur në zonë, por gjendja e malit në këtë moment është në një pikë të pakthyeshme dhe zona nuk mund të kthehet në gjendjen e mëparshme. Guroret që veprojnë jo vetëm në malin e tomorrit në zonën e mbrojtur, shfrytëzojnë terrenin dhe nuk ka asnjë zbatim ligjor për rehabilitimin e zonës edhe pse është detyrim për secilën kompani. Garancia e sigurimit që paguhet nga kompanitë, të Agjencia Kombëtare të Burimeve Natyrore, nuk e ngarkon këtë agjenci me detyrimin e rehabilitimin, pasi aktori kryesor që zhvillon rehabilitimin mbetet vetë kompania.

Më shumë fotografi mund të ndiqni në facebook të qendrës EDEN, duke klikuar këtu

EDEN volunteers join hands in BAS implementation!

53321710 10156677608447561 251842734615166976 oToday, on 6th of March 2019, our offices were “flooded” by our great volunteers. After the expression of interest from their side to be part of the BAS initiative, the BAS project coordinator with the support of EDEN volunteers coordinator and our EVS volunteer organized two workshops. These activities are organized in the frame of “Stimulating citizens participation to recycle processes through the implementation of benefits systems Benefit as You Save- BAS” project supported by Transnational Cooperation Programme Interrreg V-B “Balkan –Mediteranean 2014-2020”.
With the purpose of engaging them during the BAS awareness campaign and jointly planning the interventions, volunteers were initially informed about the recycling scheme and the intervention pilot area. Later on Mrs Mamaj, explained the concrete tasks to be undertaken by them during the data collection site visits. Few short learning by doing exercises were conducted then, so that the volunteers do a unified presentation of the project when approaching businesses, bars and restaurants in the pilot area. The second part of the workshop was conceived as a work in groups, where young people were dividing tasks, forming intervention groups of four and posing clarifying questions to the coordinator. They decided to use GPS tools as a mean to map the location of each business unit within the pilot area. “This is cool” said Tea, “I’ll have the possibility to practice IT tools for project purposes. I am thrilled to be engaged in this initiative and give my contribution for waste segregation and recycling in Tirana”.
Implementation of our BAS project is in full speed now and having this great group of volunteers joining their hands with the project team will help us the excel…….
………to be continued with the next activity!    Pictures taken during this workshop you can find it in our facebook page!